Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Procedura pas cu pas
Certificarea sistemului dumneavoastră de colectare online

Acest pas este obligatoriu doar dacă organizatorii intenționează să colecteze declarații de susținere online.

Organizatorii care doresc să colecteze declarații de susținere online trebuie să realizeze un sistem de colectare online, accesibil prin intermediul site-ului lor, care respectă cerințele generale tehnice și de securitate prevăzute de articolul 6(4) din Regulamentul privind inițiativa cetățenească și specificațiile tehnice detaliate stabilite într-un regulament separat (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei). Aceste cerințe au scopul de a garanta, în mod special, că datele vor fi colectate și stocate în sistem în condiții de siguranță.

După finalizarea sistemului de colectare online care respectă pe deplin specificațiile menționate mai sus, organizatorii trebuie să îi solicite autorității naționale competente din statul membru în care vor fi stocate datele să le certifice sistemul. În acest scop, organizatorii trebuie să pună la dispoziția autorității competente documentația necesară.

Deși cerințele pe care trebuie să le respecte sistemele sunt comune la nivelul UE, statele membre sunt libere să decidă cum doresc să verifice conformitatea sistemelor. Prin urmare, este posibil ca procedura de certificare să difere de la un stat membru la altul și va depinde de software și de furnizorul de servicii de găzduire ales. Verificarea poate include teste de vulnerabilitate și/sau de penetrare și, la nevoie, audituri la fața locului.

Pentru a afla unde vă puteți certifica sistemul de colectare online, consultați lista autorităților competente.

Autoritatea națională competentă are la dispoziție o lună pentru a verifica dacă specificațiile tehnice menționate mai sus sunt respectate. După certificarea conformității sistemului de către autoritatea națională, organizatorii trebuie să publice pe site-ul lor o copie după certificatul pe care l-au primit.

Certificarea este obligatorie și constituie o condiție prealabilă pentru colectarea declarațiilor de susținere online, indiferent de software-ul utilizat. Totuși, lucrurile pot decurge mai simplu dacă organizatorii utilizează software-ul pus la dispoziție de Comisie.

Recomandări pentru certificarea sistemelor de colectare online

Utilizarea software-ului cu sursă deschisă pus la dispoziție de Comisie va facilita certificarea sistemului de către autoritățile naționale competente, cu condiția ca specificațiile tehnice să fi fost aplicate elementelor din sistem care nu sunt acoperite de software.

Organizatorii pot obține certificarea fie înainte de înregistrarea propunerii de inițiativă pe acest site, fie după înregistrare, însă trebuie să obțină certificatul de la autoritatea națională competentă și confirmarea înregistrării inițiativei de către Comisie înainte de a începe colectarea semnăturilor online.

Pentru mai multe informații referitoare la: