Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Procedūras izklāsts soli pa solim
Elektroniskās vākšanas sistēmas sertificēšana

Šis posms ir obligāts tikai tad, ja organizatori plāno vākt atbalsta paziņojumus internetā.

Organizatoriem, kuri vēlas vākt atbalsta paziņojumus tīmeklī, jāizveido elektroniskās vākšanas sistēma, kurai var piekļūt viņu tīmekļa vietnē. Šai sistēmai ir jāatbilst vispārīgajām drošības un tehniskajām prasībām, kas izklāstītas Regulas par pilsoņu iniciatīvu 6. panta 4. punktā, kā arī detalizētajām tehniskajām specifikācijām, kuras izklāstītas īpašā regulā (Komisijas Izpildes regulā (ES) Nr. 1179/2011). Šo prasību mērķis ir nodrošināt, ka datu vākšana un glabāšana sistēmā būs droša.

Kad elektroniskā vākšanas sistēma ir izveidota un pilnībā atbilst iepriekš minētajām obligātajām tehniskajām specifikācijām, organizatoriem ir jālūdz tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā dati tiks glabāti, lai tā viņu sistēmu sertificē. Tālab organizatoriem ir jāsniedz kompetentajai iestādei attiecīga dokumentācija.

Kaut arī sistēmām izvirzītās prasības visā ES ir vienādas, dalībvalstis var pašas lemt, kā pārbaudīt sistēmu atbilstību. Tādēļ sertifikācijas procedūra dažādās valstīs var būt atšķirīga, un tā būs atkarīga arī no programmatūras un izmantotā viesošanas pakalpojumu sniedzēja. Pārbaudei var tikt izmantotas ievainojamības un/vai uzlaušanas pārbaudes vai vajadzības gadījumā pat pārbaudes uz vietas.

Lai uzzinātu vairāk, kur varat panākt savu elektronisko vākšanas sistēmu sertificēšanu, skatiet kompetento iestāžu sarakstu.

Valsts kompetentajai iestādei viena mēneša laikā ir jāpārbauda, vai iepriekš minētās tehniskās specifikācijas ir izpildītas. Kad valsts kompetentā iestāde sistēmu būs sertificējusi, organizatoriem izsniegs sertifikātu, un tā kopija viņiem būs jāpublicē savā tīmekļa vietnē.

Neatkarīgi no izmantotās programmatūras sertifikācija ir obligāts priekšnosacījums atbalsta paziņojumu vākšanai tīmeklī. Tomēr sertifikācijas procedūra būs vienkāršāka, ja organizatori izmantos Komisijas izstrādāto programmatūru.

Padomi par elektroniskās vākšanas sistēmu sertifikāciju

Ja organizatori izmantos Komisijas piedāvāto atklātā pirmkoda programmatūru, tad viņu sistēmas sertifikācija kompetentajās valsts iestādēs noritēs bez grūtībām, ja organizatori tām savas sistēmas funkcijām, kuras neietilpst Komisijas sagatavotajā programmatūrā, būs ievērojuši obligātās tehniskās specifikācijas.

Organizatori var sertificēt sistēmu gan pirms iniciatīvas priekšlikuma reģistrēšanas šajā tīmekļa vietnē, gan pēc tam, tomēr parakstu vākšanu tīmeklī var sākt tikai tad, kad valsts kompetentā iestāde viņiem izsniegusi šādu sertifikātu un Komisija apstiprinājusi iniciatīvas reģistrāciju.

Plašāku informāciju par: