Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Postupak korak po korak
Potvrđivanje sustava internetskog prikupljanja

Ovaj korak obvezan je samo ako organizatori namjeravaju izjave o potpori prikupljati internetom.

Organizatori koji žele izjave o potpori prikupljati internetom moraju uspostaviti sustav internetskog prikupljanja kojem se može pristupiti s njihova web-mjesta i koji ispunjava opće sigurnosne i tehničke zahtjeve utvrđene u članku 6. stavku 4. Uredbe o građanskoj inicijativi i detaljne tehničke specifikacije utvrđene u posebnoj uredbi (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1179/2011). Tim zahtjevima posebno se nastoji osigurati sigurno prikupljanje i pohranjivanje podataka u sustavu.

Nakon što uspostave sustav internetskog prikupljanja koji je u potpunosti u skladu s prethodno navedenim zahtjevima, organizatori bi trebali zahtijevati od nadležnog nacionalnog tijela države članice u kojoj će podaci biti pohranjeni potvrdu svog sustava. U tu svrhu organizatori moraju nadležnom tijelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Premda su zahtjevi koje sustavi moraju ispuniti jednaki u cijelom EU-u, države članice mogu same odlučiti na koji će način provjeriti njihovu usklađenost. Stoga se postupak potvrđivanja može razlikovati od jedne do druge države članice i ovisiti o računalnom programu i pružatelju usluge udomljavanja. Provjera može uključivati i testove ranjivosti i/ili penetracijske testove te, ako se bude smatralo potrebnim, provjeru na mjestu.

Za više informacija o tome gdje možete povrditi sustav internetskog prikupljanja pogledajte popis nadležnih tijela.

Nadležno nacionalno tijelo mora u roku od jednog mjeseca provjeriti jesu li ispunjene prethodno navedene tehničke specifikacije. Nakon što nacionalno tijelo potvrdi usklađenost sustava, organizatori će dobiti potvrdu koju moraju objaviti na svojem web-mjestu.

Potvrđivanje je obvezno i preduvjet je za internetsko prikupljanje izjava o potpori, bez obzira na to koji se računalni program koristi. Međutim, dobivanje potvrde jednostavnije je ako se organizatori koriste računalnim programom Komisije.

Savjeti za potvrđivanje sustava internetskog prikupljanja

Ako se organizatori koriste računalnim programom otvorenog koda koji je osigurala Komisija, nadležnim nacionalnim tijelima vjerojatno će biti olakšano potvrđivanje sustava uz uvjet da su tehničke specifikacije primijenili na druge elemente sustava koji nisu obuhvaćeni računalnim sustavom.

Organizatori mogu prije ili poslije registracije predložene inicijative dobiti potvrdu na ovom web-mjestu; međutim, prije početka prikupljanja potpisa moraju od nadležnog nacionalnog tijela dobiti potvrdu o usklađenosti sustava, a od Komisije potvrdu o registraciji inicijative.

Za više informacija o: