Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Bhur gcóras bailiúcháin ar líne a dheimhniú

Níl an chéim seo éigeantach mura bhfuil faoi eagraithe ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne.

Eagraithe a bhfuil fúthu ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, ní mór dóibh córas bailiúcháin ar líne a thógáil, a bheidh inrochtana trína suíomh gréasáin, agus a fhreagróidh do na ceanglais ghinearálta slándála agus theicniúla atá leagtha amach in Airteagal 6(4) den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh agus do na sonraíochtaí teicniúla atá leagtha amach i rialachán sonrach (Rialachán Cur Chun Feidhme Uimh. 1179/2011 ón gCoimisiún). Is é is cuspóir leis na ceanglais sin go ndéanfar go háirithe na sonraí a bhailiú agus a stóráil go slán sábháilte sa chóras.

A luaithe a bheidh a gcóras bailiúcháin ar líne bunaithe ag na heagraithe agus go gcomhlíonann sé na ceanglais thuasluaite, ba cheart dóibh a iarraidh ar údarás inniúil náisiúnta an bhallstáit ina stórálfar na sonraí an córas a dheimhniú. Chuige sin, beidh ar na heagraithe na doiciméid chuí a chur ar fáil don údarás inniúil.

Fiú más ceanglais choiteanna ar fud an AE na ceanglais is gá a chomhlíonadh, tá saoirse ag na ballstáit a chinneadh conas mar a dhéanfar na córais a fhíorú. D'fhéadfadh sé, dá bhrí sin, nach mbeadh an nós imeachta deimhniúcháin céanna i bhfeidhm sna ballstáit uile agus braithfidh sé freisin ar cén bogearra agus cén soláthraí seirbhíse atá in úsáid. D'fhéadfadh tástáil leochaileachta agus/nó treáite a bheith i gceist leis an bhfíorú, nó iniúchtaí ar an láthair má mheastar gá a bheith leo.

Chun breis eolais a fháil faoi na húdaráis éagsúla atá aitheanta leis na córais bailiúcháin ar líne a dheimhniú, caith súil ar liosta na n-údarás inniúil.

Beidh mí amháin ag an údarás náisiúnta inniúil fíorú a dhéanamh ar comhlíonadh na sonraíochtaí teicniúla thuasluaite nó nár comhlíonadh. A luaithe a dheimhneoidh an t-údarás náisiúnta go gcomhlíonann an córas na ceanglais, gheobhaidh na heagraithe teastas deimhniúcháin, agus beidh orthu cóip de a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin.

Tá sé éigeantach deimhniú a fháil agus is réamhchoinníoll é le gur féidir ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, is cuma cén bogearra a bheidh in úsáid. Mar sin féin, beidh níos lú castachta sa phróiseas má úsáideann na heagraithe na bogearraí atá curtha ar fáil ag an gCoimisiún.

Leidí maidir le córais bailiúcháin ar líne a dheimhniú

Má úsáideann eagraithe na bogearraí foinse oscailte a chuireann an Coimisiún ar fáil, níor cheart go mbeadh mórán castachta ag baint le deimhniú an chórais san údarás náisiúnta inniúil, ar choinníoll gur chuir siad na sonraíochtaí teicniúla i bhfeidhm i leith gnéithe eile an chórais nach bhfuil clúdaithe ag na bogearraí.

Féadfaidh na heagraithe an deimhniú a fháil roimh a dtionscnamh beartaithe a chlárú ar an suíomh gréasáin seo, nó ina dhiaidh. Sula gcuirtear tús le síniúcháin a bhailiú ar líne, áfach, beidh gá teastas deimhnithe a bheith faighte acu ón údarás náisiúnta inniúil maille le dearbhú ón gCoimisiún gur cláraíodh an tionscnamh.

Chun breis eolais a fháil: