Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Menettely vaihe vaiheelta
Online-keruujärjestelmän hyväksyminen

Tämä vaihe on pakollinen vain, jos järjestäjät aikovat kerätä tuenilmauksia verkossa.

Jos järjestäjät haluavat kerätä tuenilmauksia verkossa, heidän on perustettava online-keruujärjestelmä verkkosivustonsa yhteyteen. Keruujärjestelmän on täytettävä kansalaisaloiteasetuksen 6 artiklan 4 kohdassa olevat tekniset ja turvallisuusvaatimukset sekä täytäntöönpanoasetuksessa (asetus (EU) N:o 1179/2011) olevat tekniset eritelmät. Näillä vaatimuksilla varmistetaan ennen kaikkea se, että tiedot kerätään ja tallennetaan järjestelmään turvallisesti.

Kun online-keruujärjestelmä on valmis ja täyttää kaikki edellä olevat vaatimukset, järjestelmälle on pyydettävä hyväksyntä sen EU-maan toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta, jossa tiedot aiotaan säilyttää. Tätä varten järjestäjien on toimitettava kyseiselle viranomaiselle tarvittavat asiakirjat.

Vaikka järjestelmien on täytettävä samat vaatimukset kaikkialla EU:ssa, EU-maat voivat vapaasti päättää, miten ne varmentavat vaatimusten noudattamisen. Hyväksymismenettely voi näin ollen vaihdella maittain. Lisäksi se vaihtelee käytetyn ohjelmiston ja palvelintarjoajan mukaan. Menettelyyn voi sisältyä järjestelmien haavoittuvuus- ja/tai tunkeutumistestaus ja tarvittaessa myös auditointi.

Tiedot keruujärjestelmiä hyväksyvistä viranomaisista löytyvät toimivaltaisten viranomaisten luettelosta.

Kansallinen viranomainen tarkistaa kuukauden kuluessa, täyttääkö järjestelmä edellä esitetyt tekniset vaatimukset. Kun viranomainen on todennut järjestelmän olevan vaatimusten mukainen, järjestäjät saavat asiasta todistuksen, joka on julkaistava kansalaisaloitteen verkkosivustolla.

Järjestelmän hyväksyttäminen viranomaisella on pakollista. Hyväksynnän saanti on edellytys tuenilmaisujen keräämiselle verkossa eikä riipu käytettävästä ohjelmistosta. Arviointi käy kuitenkin nopeammin, jos järjestäjät käyttävät komission tarjoamaa ohjelmistoa.

Vinkkejä keruujärjestelmien laatijoille

Jos keruujärjestelmän pohjana käytetään komission kehittämää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, kansallinen viranomainen voi todennäköisesti helpommin hyväksyä järjestelmän. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että myös järjestelmän ne osat, joita komission ohjelmisto ei kata, ovat teknisten vaatimusten mukaisia.

Järjestäjät voivat hankkia online-keruujärjestelmälleen hyväksynnän joko ennen aloite-ehdotuksen rekisteröintiä tällä verkkosivustolla tai sen jälkeen. Järjestäjien on joka tapauksessa saatava kansallisen viranomaisen todistus järjestelmän sääntöjenmukaisuudesta ja komission vahvistus aloitteen rekisteröimisestä ennen kuin he alkavat kerätä allekirjoituksia verkossa.

Lisätietoa: