Navigation path

Αρχική σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Βρείτε μια πρωτοβουλία

Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία

  • RSS
Η διαδικασία βήμα προς βήμα
Πιστοποίηση του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης

Το στάδιο αυτό είναι υποχρεωτικό μόνον εφόσον οι διοργανωτές προτίθενται να συγκεντρώσουν επιγραμμικά τις δηλώσεις υποστήριξης.

Οι διοργανωτές που επιθυμούν να συγκεντρώσουν επιγραμμικά τις δηλώσεις υποστήριξης θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπό τους και θα πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών καθώς και τις λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σε ειδικό κανονισμό (Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής, (ΕΕ) αριθ. 1179/2011). Αυτές οι απαιτήσεις αποβλέπουν στην ασφαλή συγκέντρωση και αποθήκευση των δεδομένων στο σύστημα.

Μόλις δημιουργηθεί το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και πληροί όλες τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, οι διοργανωτές πρέπει να ζητήσουν από την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα, να προβεί στην πιστοποίηση του συστήματός τους. Για το σκοπό αυτό, οι διοργανωτές πρέπει να υποβάλουν επαρκή τεκμηρίωση στην αρμόδια αρχή.

Παρότι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά τα συστήματα είναι οι ίδιες σε όλη την ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν τον τρόπο επαλήθευσης της συμμόρφωσης των συστημάτων. Συνεπώς, η διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και να εξαρτάται επίσης από το λογισμικό και τον πάροχο φιλοξενίας που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Η επαλήθευση μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμές ευπάθειας ή/και διείσδυσης, ή ακόμη και επιτόπιους ελέγχους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση του επιγραμμικού σας συστήματος συγκέντρωσης συμβουλευθείτε τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών.

Η αρμόδια εθνική αρχή έχει προθεσμία ενός μηνός για να επαληθεύσει ότι πληρούνται οι προαναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Μόλις το σύστημα πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή, οι διοργανωτές θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό, αντίγραφο του οποίου πρέπει να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους.

Η πιστοποίηση του συστήματος είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Ωστόσο, η διαδικασία πιστοποίησης θα είναι ευκολότερη αν οι διοργανωτές χρησιμοποιήσουν το λογισμικό που παρέχει η Επιτροπή.

Συμβουλές για την πιστοποίηση των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης

Αν οι διοργανωτές χρησιμοποιήσουν το λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα της Επιτροπής, η πιστοποίηση του συστήματός τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές πιστεύεται ότι θα γίνει αμέσως, υπό τον όρο ότι οι διοργανωτές έχουν εφαρμόσει τις τεχνικές προδιαγραφές σε όσα στοιχεία του συστήματός τους δεν καλύπτονται από το λογισμικό.

Οι διοργανωτές μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση είτε πριν είτε μετά την καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας τους στον παρόντα ιστότοπο· ωστόσο, η εν λόγω πιστοποίηση από την αρμόδια εθνική αρχή και η επιβεβαίωση της καταχώρισης της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή πρέπει να έχουν ληφθεί προτού ξεκινήσει η επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών.

Περισσότερες πληροφορίες: