Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Proceduren trin for trin
Attestering af dit onlineindsamlingssystem

Dette trin er kun nødvendigt, hvis initiativtagerne har tænkt sig at indsamle støttetilkendegivelser på nettet.

Initiativtagere, der vil indsamle støttetilkendegivelser online, skal have et indsamlingssystem på deres websted, som opfylder de almene tekniske og sikkerhedsmæssige krav i artikel 6, stk. 4, i forordningen om borgerinitiativer og de detaljerede tekniske specifikationer i en særlig forordning (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011). Disse krav skal bl.a. sikre, at oplysningerne indsamles og lagres sikkert.

Når onlineindsamlingssystemet er klart og i overensstemmelse med de ovennævnte krav, skal initiativtagerne anmode den kompetente nationale myndighed i det medlemsland, hvor oplysningerne skal lagres, om at godkende systemet. De skal i den forbindelse forelægge passende dokumentation for den kompetente myndighed.

Kravene til systemerne er de samme i hele EU, men medlemslandene kan selv bestemme, hvordan de vil kontrollere, om systemerne opfylder kravene. Attesteringsproceduren kan derfor være forskellig fra land til land og afhænger også af den valgte software og hostingudbyder. Kontrollen kan omfatte sårbarheds- og penetrationstest og i visse tilfælde også revisionsbesøg på stedet.

Se, hvor du kan få dit onlineindsamlingssystem attesteret, på listen over kompetente myndigheder.

Den kompetente nationale myndighed har en måned til at kontrollere, om systemet opfylder de tekniske specifikationer. Når myndigheden har bekræftet, at systemet opfylder kravene, modtager initiativtagerne en attest, som de skal offentliggøre på deres websted.

Attesten er en betingelse for at kunne indsamle støttetilkendegivelser online, uanset hvilken software der anvendes. Hvis du som initiativtager anvender Kommissionens software, vil det som regel gå hurtigere at få systemet godkendt.

Tips til attestering af onlineindsamlingssystemer

Hvis initiativtagerne vælger at bruge den open source-software, som Kommissionen stiller til rådighed, vil det være lettere at få systemet attesteret af de kompetente nationale myndigheder, hvis initiativtagerne holder sig til de tekniske specifikationer, også hvad angår andre funktioner, som ikke er omfattet af softwaren.

Initiativtagerne kan få systemet attesteret, enten før eller efter at initiativforslaget registreres her på webstedet. Men de kan først begynde at indsamle underskrifter online, når attesten er udstedt, og Kommissionen har bekræftet, at initiativet er registreret.

Læse mere om: