Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Postup
Potvrzení online systému pro sběr prohlášení o podpoře

Tento krok je povinný pouze pro organizátory, kteří chtějí sbírat prohlášení o podpoře online.

Organizátoři, kteří chtějí sbírat prohlášení o podpoře online, musí vytvořit online systém sběru prohlášení, k němuž bude možný přístup z jejich internetových stránek. Systém musí splňovat obecné bezpečnostní a technické požadavky uvedené v čl. 6 odst. 4 nařízení o občanské iniciativě a podrobné technické specifikace stanovené ve zvláštním nařízení (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011). Tyto požadavky mají zejména zajistit bezpečný sběr a uchování údajů v systému.

Jakmile bude systém plně funkční a bude vyhovovat výše zmíněným technickým specifikacím, organizátoři musí požádat příslušný vnitrostátní orgán členského státu, ve kterém budou shromážděné údaje ukládány, o potvrzení systému. K tomuto účelu musí organizátoři příslušnému orgánu předložit náležitou dokumentaci.

Přestože jsou požadavky, které musí systémy splňovat, stejné na celém území EU, rozhodnutí o způsobu prověřování souladu systémů je plně v kompetenci členských států. Postup vydávání potvrzení se proto může lišit stát od státu a bude také záviset na použitém softwaru a poskytovateli technického zázemí (hosting). Ověřování může zahrnovat testování zranitelnosti a/nebo odolnosti, a v případě potřeby i audit na místě.

Další informace o tom, kde nechat potvrdit váš online systém sběru podpisů, najdete v seznamu příslušných orgánů.

Příslušný vnitrostátní orgán má jeden měsíc na to, aby ověřil, zda systém splňuje technické specifikace zmíněné výše. Poté, co příslušný vnitrostátní orgán systém potvrdí, obdrží organizátoři potvrzení, jehož kopii musí zveřejnit na svých internetových stránkách.

Potvrzení je povinné a tvoří předpoklad pro online sběr prohlášení o podpoře, bez ohledu na použitý software. Bude však méně komplikované, pokud budou organizátoři používat software poskytnutý Komisí.

Doporučení ohledně potvrzování online systémů

Jestliže se organizátoři rozhodnout využít open source software (software s otevřeným zdrojovým kódem) poskytovaný Komisí, potvrzení systému příslušným vnitrostátním orgánem by mělo proběhnout hladce, pokud organizátoři dodrží všechny technické specifikace i u ostatních prvků systému, které software neobsahuje.

Organizátoři mohou příslušný vnitrostátní orgán požádat o potvrzení systému před nebo po provedení registrace navrhované iniciativy. Nicméně před tím, než začnou podpisy sbírat, musí již mít systém potvrzen a jejich iniciativa již musí být Komisí zaregistrována.

Další informace o: