Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

  • RSS
Процедурата стъпка по стъпка
Удостоверяване на вашата система за събиране на изявления онлайн

Тази стъпка е задължителна само ако организаторите планират да събират изявления за подкрепа онлайн.

Организаторите, които искат да събират изявления за подкрепа онлайн, трябва да създадат система за събиране на изявления онлайн, достъпна чрез техния уебсайт и отговаряща на общите изисквания по отношение на сигурността и технически изисквания, изложени в член 6(4) от Регламент относно гражданската инициатива, и на подробните технически спецификации, изложени в специален регламент (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията). По-специално целта на тези изисквания е да се гарантира, че данните ще бъдат събирани и съхранявани по сигурен начин в системата.

След като тяхната система за събиране на изявления онлайн е създадена и напълно отговаря на гореспоменатите изисквания, организаторите трябва да поискат от компетентните национални органи на страните членки, където данните ще бъдат съхранявани, да я удостоверят. За целта организаторите трябва да предоставят необходимите документи на компетентния орган.

Въпреки че изискванията, на които системите трябва да отговарят, са еднакви за целия ЕС, страните членки са свободни да решават как да проверяват дали системите отговарят на изискванията. Поради това процедурата на удостоверяване може да бъде различна в различните страни. Тя ще зависи също така от софтуера и доставчика на хостинг услуги. Проверката може да включва тестове за уязвимост и/или опасност от проникване или дори, ако е необходимо, проверки на място.

Повече информация къде може да бъде удостоверена вашата система за събиране на изявления за подкрепа онлайн можете да намерите в списъка на компетентните органи.

Компетентният национален орган разполага с един месец, за да провери дали системата отговаря на гореспоменатите технически спецификации. След като този орган удостовери системата като отговаряща на изискванията, организаторите ще получат сертификат, копие от който трябва да публикуват на своя уебсайт.

Удостоверяването е задължително и предварително условие за събирането на изявления за подкрепа онлайн, независимо от използвания за целта софтуер. За организаторите ще е по-лесно да използват предоставения от Комисията софтуер.

Съвети относно удостоверяването на системи за събиране на изявления онлайн

Ако организаторите използват предоставения от Комисията софтуер с отворен код, те ще получат без проблеми удостоверение за своята система от компетентните национални органи, стига да са приложили техническите спецификации към останалите характеристики на системата, които не са свързани със софтуера.

Организаторите могат да получат удостоверение преди или след регистрирането на предложената от тях инициатива на този уебсайт. Във всички случаи обаче те трябва да получат удостоверение от компетентния национален орган и потвърждение на регистрацията на инициативата от Комисията, преди да започнат да събират изявления за подкрепа онлайн.

За повече информация относно: