Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Medborgarinitiativet steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av underskrifter
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar

Senast tre månader efter att initiativet har lämnats in händer detta:

  • Kommissionen träffar organisatörerna så att de kan förklara närmare vad initiativet går ut på.
  • Organisatörerna får möjlighet att presentera sitt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.
  • Kommissionen antar ett officiellt svar och förklarar vilka åtgärder man tänker vidta som svar på medborgarinitiativet och varför. Om kommissionen inte tänker vidta några åtgärder ska det också motiveras.

Svaret ges i form av ett meddelande från kommissionen som publiceras på alla officiella EU-språk.

I vissa fall kan kommissionen nöja sig med ett preliminärt uttalande och besluta att utreda frågan ytterligare innan man ger ett slutgiltigt besked.

Kommissionen är inte skyldig att föreslå någon ny lag på grund av ett medborgarinitiativ. Om kommissionen bestämmer sig för att lägga fram ett lagförslag skickas detta till de lagstiftande institutionerna (i regel Europaparlamentet och rådet eller ibland bara rådet). Om de antar förslaget blir det en gällande lag.

Frågor och svar om kommissionens prövning och svar

Läs mer om hur EU fattar sina beslut