Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Procedura krok po kroku
Rozpatrzenie inicjatywy, wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim i udzielenie odpowiedzi przez Komisję

W ciągu 3 miesięcy od przedłożenia inicjatywy:

  • przedstawiciele Komisji spotkają się z organizatorami, aby mogli oni szczegółowo wyjaśnić kwestie, jakie podejmuje inicjatywa
  • organizatorzy będą mogli zaprezentować inicjatywę podczas wysłuchania publicznego zorganizowanego w Parlamencie Europejskim
  • Komisja przyjmie oficjalną odpowiedź wyjaśniającą, jakie działania zaproponuje w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską, jeśli zdecyduje się podjąć jakieś działania, jak również powody ich podjęcia lub niepodjęcia.

Odpowiedź Komisji będzie miała formę oficjalnego dokumentu, który zostanie przyjęty przez kolegium komisarzy i opublikowany we wszystkich językach urzędowych UE.

W niektórych przypadkach Komisja może wydać jedynie wstępną opinię, a decyzję ostateczną podjąć w oparciu o kolejne analizy danej sprawy.

Komisja nie ma obowiązku wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym. Jeżeli w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską Komisja zdecyduje się przedstawić wniosek w sprawie aktu prawnego, zostanie on przedłożony ustawodawcy (najczęściej jest to Parlament Europejski i Rada, a w niektórych przypadkach tylko Rada), a jeśli ustawodawca go przyjmie, przepisy zaczną obowiązywać.

Więcej informacji o rozpatrzeniu inicjatywy i odpowiedzi Komisji: zobacz dział FAQ

Więcej informacji na temat procesu decyzyjnego UE: zobacz Zasady podejmowania decyzji w UE