Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Procedūras izklāsts soli pa solim
Izskatīšana Komisijā, Eiropas Parlamenta atklāta sēde un Komisijas atbilde

Turpmākajos 3 mēnešos pēc iniciatīvas iesniegšanas:

  • Komisijas pārstāvji tiksies ar organizatoriem, lai viņi varētu detalizēti paskaidrot iniciatīvas būtību;
  • organizatoriem būs iespēja iepazīstināt ar savu iniciatīvu Eiropas Parlamenta deputātus, kuri viņus uzklausīs atklātā sēdē;
  • Komisija sniegs oficiālu atbildi, kur precizēs rīcību, kuru tā ierosina (ja ierosina), reaģējot uz pilsoņu iniciatīvu, kā arī iemeslus, kuru dēļ tā ierosina šo rīcību vai atturas to darīt.

Minētā atbilde izpaudīsies kā Komisijas paziņojums, ko būs oficiāli pieņēmusi Komisijas komisāru kolēģija un ko publicēs visās ES oficiālajās valodās.

Dažos gadījumos Komisija, iespējams, vispirms sniegs pagaidu atzinumu par attiecīgo jautājumu un nolems pirms galīgā lēmuma pieņemšanas veikt plašāku izpēti.

Komisijai nav pienākuma ierosināt tiesību aktus, reaģējot uz kādu iniciatīvu. Ja Komisija, reaģējot uz pilsoņu iniciatīvu, nolems ierosināt tiesību akta projektu, to iesniegs likumdevējam (parasti Eiropas Parlamentam un Padomei, bet atsevišķos gadījumos tikai Padomei). Ja likumdevējs projektu pieņems, tas iegūs likuma spēku.

Plašāku informāciju par to, kā Komisija iniciatīvu izskata un uz to atbild, skatiet bieži uzdotajos jautājumos.

Ja gribat uzzināt vairāk par ES lēmumu pieņemšanas procedūru, ielūkojieties lapā Kā pieņem ES lēmumus.