Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Procedūra žingsnis po žingsnio
Iniciatyvos nagrinėjimas, viešas svarstymas Europos Parlamente ir Komisijos atsakymas

Per 3 mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo:

  • Komisijos atstovai susitiks su organizatoriais, kad jie galėtų išsamiai paaiškinti savo iniciatyvoje iškeltus klausimus;
  • organizatoriai galės supažindinti su savo iniciatyva per viešą svarstymą Europos Parlamente;
  • Komisija patvirtins oficialų atsakymą, kuriame išdėstys, ar atsižvelgdama į piliečių iniciatyvą siūlys imtis veiksmų ir kokių, ir paaiškins priežastis, dėl kurių tai darys arba to nedarys.

Atsakymas bus pateikiamas pranešimu, kurį oficialiai patvirtins Komisijos narių kolegija ir kuris bus paskelbtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Tam tikrais atvejais Komisija gali pateikti tik preliminarią nuomonę konkrečiu klausimu ir nuspręsti prieš priimdama galutinį sprendimą atlikti tolesnius tyrimus.

Siūlyti teisės aktų dėl piliečių iniciatyvų Komisija nėra įpareigota. Jei Komisija nuspręs atsižvelgdama į piliečių iniciatyvą parengti teisės akto pasiūlymą, šis pasiūlymas bus pateiktas teisės aktų leidėjui (paprastai Europos Parlamentui ir Tarybai arba, kai kuriais atvejais, tik Tarybai) ir, jei jis bus patvirtintas, taps teisės aktu.

Daugiau informacijos apie iniciatyvų nagrinėjimą ir Komisijos atsakymą pateikiama skyrelyje DUK.

Daugiau informacijos apie ES sprendimų priėmimo tvarką pateikiama skyrelyje Kaip priimami ES sprendimai.