Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Scrúdú, éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa agus freagra ón gCoimisiún

Sna 3 mhí tar éis an tionscnamh a chur faoina bhráid:

  • buailfidh ionadaithe ón gCoimisiún leis na heagraithe ionas gur féidir leo saincheisteanna a dtionscnamh a mhíniú go mion
  • beidh deis ag na heagraithe a dtionscnamh a thíolacadh ag éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa
  • glacfaidh an Coimisiún freagra foirmiúil ina dtabharfar le fios cén gníomhú atá i gceist aige a mholadh mar fhreagairt ar an tionscnamh ó na saoránaigh, más ann dó, agus na fáthanna le hé sin a dhéanamh nó gan é a dhéanamh.

Déanfaidh Coláiste na gCoimisinéirí an freagra sin, a bheidh ina Theachtaireacht, a ghlacadh go foirmiúil agus foilseofar i dteangacha oifigiúla uile an AE é.

I gcásanna áirithe, ní thíolacfaidh an Coimisiún ach a réamhthuairim faoin gceist agus cinnfidh sé ar bhreis staidéar a reáchtáil sula nglacfaidh sé a chinneadh deiridh.

Níl iallach ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh mar thoradh ar thionscnamh. Má chinneann an Coimisiún togra reachtach a chur ar aghaidh mar fhreagairt ar thionscnamh saoránach, cuirfear an togra sin faoi bhráid an reachtóra (Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle de ghnáth nó an Chomhairle amháin, i gcásanna áirithe), agus, má ghlactar é, déanfar dlí de.

Chun breis eolais a fháil faoi scrúdú agus faoi fhreagairt an Choimisiúin, féach Ceisteanna coitianta.

Chun breis eolais a fháil faoi phróiseas cinnteoireachta an AE, féách Conas a ghlactar cinntí de chuid an AE?.