Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
Scrúdú, éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa agus freagra ón gCoimisiún

Laistigh de thrí mhí ón tionscnamh a thíolacadh don Choimisiún:

  • buailfidh ionadaithe ón gCoimisiún leis na heagraithe le deis a thabhairt dóibh na saincheisteanna a ardaíodh ina dtionscnamh a mhíniú
  • beidh deis ag na heagraithe a dtionscnamh a chur faoi bhráid éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa
  • glacfaidh an Coimisiún freagra foirmiúil ina dtabharfar le fios cén gníomhú atá sé i gceist aige a mholadh mar fhreagra ar an tionscnamh ó na saoránaigh, má tá sé i gceist aige gníomhú ar chor ar bith, agus an fáth a ngníomhófar nó nach ngníomhófar.

Déanfaidh Coláiste na gCoimisinéirí an freagra sin, a bheidh i bhfoirm Teachtaireachta, a ghlacadh go foirmiúil agus foilseofar i dteangacha oifigiúla uile an Aontais é.

I gcásanna áirithe, ní thíolacfaidh an Coimisiún ach a réamhthuairim faoin gceist agus cinnfidh sé tuilleadh staidéir a dhéanamh sula nglacfaidh sé a chinneadh deiridh.

Níl ceangal ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh mar thoradh ar thionscnamh. Má chinneann an Coimisiún togra reachtach a chur chun cinn mar fhreagra ar thionscnamh ó na saoránaigh, cuirtear an togra sin faoi bhráid an reachtóra (Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle de ghnáth, nó an Chomhairle amháin i gcásanna áirithe) agus, má ghlactar an togra, déantar dlí de.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi scrúdú agus freagra an Choimisiúin, féach Ceisteanna Coitianta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi phróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh, féach Mar a ghlactar cinntí de chuid an Aontais Eorpaigh.