Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Menettely vaihe vaiheelta
Tutkinta komissiossa, kuuleminen Euroopan parlamentissa ja komission vastaus

Kolmen kuukauden kuluessa kansalaisaloitteen toimittamisesta komissiolle

  • komission edustajat tapaavat aloitteen järjestäjät, jotta nämä voivat selittää tarkemmin aloitteen sisältöä
  • järjestäjät saavat tilaisuuden esitellä aloitteensa julkisessa kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentissa
  • komissio antaa virallisen vastauksensa, jossa selostetaan aloitteen perusteella mahdollisesti esitettävät toimet ja perustelut, miksi ne toteutetaan tai miksi toimiin ei ryhdytä.

Vastaus annetaan tiedonannon muodossa. Tiedonanto on EU-komissaarien hyväksymä virallinen asiakirja, joka julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Joissakin tapauksissa komissio voi antaa asiasta ensin alustavan lausunnon, jos se päättää tehdä lisäselvityksiä ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Komissio ei ole velvollinen tekemään kansalaisaloitteen perusteella säädösehdotusta. Jos komissio päättää tehdä kansalaisaloitteen pohjalta säädösehdotuksen, se annetaan lainsäätäjän käsiteltäväksi. Lainsäätäjänä toimivat yleensä Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto yhdessä tai joissakin tapauksissa vain neuvosto. Jos lainsäätäjä hyväksyy ehdotuksen, siitä tulee säädös.

Lisätietoja aloitteen tutkinnasta ja komission vastauksesta on Usein kysyttyä -osiossa.

Lisätietoja EU:n päätöksentekomenettelystä on sivulla Päätöksenteon eteneminen EU:ssa.