Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Menetlus lahtiseletatuna
Läbivaatamine, avalik kuulamine Euroopa Parlamendis ja komisjoni vastus

Algatuse esitamisele järgneva 3 kuu jooksul:

  • kohtuvad komisjoni esindajad korraldajatega, et nad saaksid üksikasjalikult selgitada kodanikualgatuses tõstatatud küsimusi;
  • antakse korraldajatele võimalus tutvustada kodanikualgatust Euroopa Parlamendis avalikul kuulamisel;
  • võtab komisjon vastu ametliku seisukoha, milles märgitakse, milliseid meetmeid kavandab komisjon vajadusel kodanike algatuse suhtes võtta ning põhjused nende võtmiseks või mittevõtmiseks.

Komisjoni vastus esitatakse teatisena, mis võetakse ametlikult vastu volinike kolleegiumi poolt ning avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.

Teatavatel juhtudel võib komisjon esitada üksnes oma esialgse arvamuse ning otsustada teostada täiendavaid uuringuid, enne kui teeb oma lõpliku otsuse.

Komisjonil ei lasu siiski kohustust teha algatuse tulemusena seadusandlik ettepanek. Kui komisjon otsustab esitada seadusandliku ettepaneku vastusena kodanikualgatusele, esitatakse kõnealune ettepanek seadusandjale (üldjuhul Euroopa Parlamendile ja nõukogule või teatavatel juhtudel üksnes nõukogule) ning vastuvõtmise korral saab sellest õigusakt.

Lisateavet algatuse läbivaatamise ja komisjoni vastuse kohta leiate korduma kippuvatest küsimustest.

Lisateabe saamiseks ELi otsustusprotsessi kohta, vt lehekülge Kuidas ELi otsuseid vastu võetakse.