Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Proceduren trin for trin
Behandling, offentlig høring i Europa-Parlamentet og Kommissionens svar

Inden for tre måneder efter indgivelsen af initiativet:

  • mødes Kommissionens repræsentanter med initiativtagerne, så de kan redegøre for de spørgsmål, der rejses i initiativet
  • får initiativtagerne mulighed for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet
  • vedtager Kommissionen et officielt svar, hvori den anfører, hvilke eventuelle foranstaltninger den agter at træffe på grundlag af borgerinitiativet, og hvilke grunde den har til at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger.

Svaret gives i form af en meddelelse, som Kommissionen vedtager og offentliggør på alle officielle EU-sprog.

I visse tilfælde kan Kommissionen nøjes med at komme med en foreløbig udtalelse, hvis det kræver yderligere undersøgelser at nå frem til en endelig afgørelse.

Et initiativ forpligter ikke Kommissionen til at foreslå lovgivning. Hvis Kommissionen beslutter at fremsætte et forslag til lovgivning på grundlag af borgerinitiativet, forelægger den forslaget for de lovgivende institutioner (som regel Europa-Parlamentet og Rådet, men i nogle tilfælde kun Rådet). Hvis forslaget vedtages, bliver det til lovgivning.

Du kan læse mere om Kommissionens behandling og svar i spørgsmål og svar.

Læs mere om EU's beslutningsproces i Sådan tages beslutningerne i EU.