Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

  • RSS
Процедурата стъпка по стъпка
Разглеждане, публично изслушване в Европейския парламент и отговор от Комисията

В рамките на 3 месеца след изпращането на дадена инициатива:

  • представители на Комисията ще се срещнат с организаторите, за да могат те да обяснят подробно повдигнатите в инициативата въпроси
  • организаторите ще имат възможност да представят инициативата си на публично изслушване в Европейския парламент
  • Комисията ще излезе с официален отговор, посочвайки какви действия ще предложи в отговор на гражданската инициатива, ако изобщо смята да предложи такива, както и причините за своето решение.

Този отговор ще бъде под формата на съобщение, прието официално от колегиума на членовете на Комисията и публикувано на всички официални езици на ЕС.

В някои случаи Комисията може да представи само предварителното си становище по въпроса и да реши да извърши по-нататъшни проучвания преди вземането на окончателно решение.

Комисията не е длъжна да предложи законодателство в резултат на инициатива. Ако Комисията реши да изготви законодателно предложение в отговор на гражданска инициатива, предложението ще бъде изпратено до законодателните органи (обикновено Европейския парламент и Съвета, а в някои случаи само Съвета). Ако предложението бъде прието, то се превръща в закон.

За повече информация относно разглеждането и отговора от Комисията вижте Често задаваните въпроси.

За повече информация относно процеса на вземане на решения в ЕС вижте Как се вземат решенията в ЕС.