Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Namninsamling på kommissionens servrar

På grund av de svårigheter som flera organisatörer haft med att hitta lämpliga privata värdtjänster erbjuder kommissionen en tillfällig och frivillig servertjänst för de första medborgarinitiativens naminsamlingssystem. Läs mer i pressmeddelandet från den 18 juli.

Vi kan bara hysa namninsamlingssystem som bygger på kommissionens program med öppen källkod. Enligt förordningen om medborgarinitiativet måste organisatörerna få sitt system godkänt av den behöriga myndigheten i det EU-land där uppgifterna ska lagras. Kommissionens datacentrum som ska lagra uppgifterna ligger i Luxemburg. Om du väljer att använda kommissionens servrar måste du alltså få systemet godkänt av den luxemburgska myndigheten Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE) innan du börjar namninsamlingen.

Om du vill använda kommissionens servrar för ditt insamlingssystem ska du ingå ett värdtjänstavtal med kommissionen. Du kommer också att få den dokumentation (om säkerhet, affärsmässiga konsekvenser, riskbedömning, riskhantering och tillämpliga kontroller) som du ska fylla i och skicka in för att få systemet godkänt. Dokumentationen ska styrka att ditt system uppfyller de tekniska specifikationerna. Kommissionen sammanställer själv dokumentationen om värdmiljön och programmet och skickar den direkt till myndigheten i Luxemburg. För de organisatörer som vill använda vår tillfälliga servertjänst erbjuder vi utbildning, vägledning och teknisk assistans när det gäller att konfigurera systemen och ta fram nödvändig dokumentation.

Mer information hittar du i protokollen från kommissionens möten med organisatörerna av de första registrerade medborgarinitiativen:

Möte 13 juni 2012

Möte 8 augusti 2012

Möte 7 september 2012

Möte 28 september 2012

Möte 20 november 2012