Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Gostovanje sistemov spletnega zbiranja na strežnikih Komisije

Ponudba Evropske komisije, da na svojih strežnikih gosti sisteme spletnega zbiranja prvih državljanskih pobud, je začasna in neobvezna. Komisija je svojo pomoč ponudila, ker so imeli številni organizatorji težave pri iskanju ustreznega ponudnika storitve iz zasebnega sektorja (glej tudi sporočilo za medije z 18. julija 2012).

Za pripravo sistemov spletnega zbiranja, ki gostujejo na strežnikih Komisije, je treba uporabiti odprtokodno programsko opremo Komisije. Uredba o državljanski pobudi določa, da morajo organizatorji pristojni organ v državi članici, v kateri se shranjujejo zbrani podatki, zaprositi za potrdilo o skladnosti sistema. Podatkovni center Komisije, kjer se shranjujejo zbrani podatki, je v Luksemburgu, zato morajo organizatorji, ki so se odločili sprejeti ponudbo Komisije, pred začetkom spletnega zbiranja izjav o podpori zaprositi za potrditev skladnosti sistema pri pristojnem luksemburškem organu, Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE).

Organizatorji, ki na zahtevo Komisije potrdijo svoje zanimanje za gostovanje sistema na strežnikih Komisije, prejmejo pogodbo o gostovanju, ki jo podpišejo Komisija in organizatorji, ter vse potrebne informacije in obrazce (v zvezi z varnostno politiko, analizo poslovnih učinkov, oceno in obravnavo tveganja ter izjavo o primernosti (statement of applicability)), ki jih morajo organizatorji izpolniti in podpisati za pridobitev potrdila o skladnosti. Ti dokumenti zadevajo samo izpolnjevanje tehničnih specifikacij. Dokumente v zvezi z okoljem za gostovanje in programsko opremo pripravi in luksemburškemu pristojnemu organu pošlje Evropska komisija. Komisija tesno sodeluje z organizatorji, ki uporabljajo to izredno in začasno pomoč, ter jim zagotavlja usposabljanje, smernice in tehnično pomoč pri vzpostavitvi sistema spletnega zbiranja in pripravi potrebnih dokumentov.

Podrobnejše informacije boste našli v zapisnikih sestankov Komisije z organizatorji prvih predlaganih državljanskih pobud, ki so bile prijavljene pri Komisiji:

I. sestanek (13. junij 2012)

II. sestanek (8. avgust 2012)

III. sestanek (7. september 2012)

IV. sestanek (28. september 2012)

V. sestanek (20. november 2012)