Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Hosting online systémov zberu na serveroch Komisie

Ponuka Komisie umiestniť na vlastných serveroch online systémy zberu prvých navrhovaných iniciatív je dočasná a pre organizátorov iniciatív dobrovoľná. Toto opatrenie sa prijalo v reakcii na ťažkosti viacerých organizátorov pri hľadaní vhodného súkromného poskytovateľa služieb webhostingu – pozri tlačovú správu z 18. júla.

Online systémy zberu umiestnené na serveroch Komisie musia využívať softvér Komisie s voľne prístupným zdrojovým kódom. V zmysle nariadenia o iniciatíve občanov musia organizátori požiadať o vydanie osvedčenia pre svoj systém príslušný vnútroštátny orgán v členskom štáte, na území ktorého sa budú údaje uchovávať. Dátové centrum Komisie, v ktorom sa uchovávajú údaje, sa nachádza v Luxembursku. Organizátori, ktorí využijú ponuku umiestniť svoje online systémy zberu na serveroch Komisie, musia preto pred začatím online zberu požiadať o vydanie osvedčenia pre svoje systémy príslušný luxemburský orgán, ktorým je Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE).

Organizátori, ktorí na žiadosť Komisie potvrdia svoj záujem využiť služby webhostingu, dostanú súbor dokumentov vrátane dohody o hosťovaní (zmluva), ktorú uzatvárajú Komisia a organizátori. Súbor ďalej obsahuje dokumentáciu (bezpečnostné opatrenia, hodnotenie obchodného dosahu, hodnotenie rizika a protiopatrenia na zabránenie takýmto rizikám a vyhlásenie o uplatniteľnosti), ktorú musia organizátori vyplniť a podpísať na účely vydania osvedčenia. Súčasťou tejto dokumentácie sú len podklady na preukázanie splnenia technických špecifikácií. Dokumenty týkajúce sa hostiteľského prostredia a softvéru pripravuje Komisia a priamo ich poskytuje luxemburským orgánom. Organizátorom, ktorí sa rozhodli využiť túto výnimočnú a dočasnú službu, Komisia ponúka súčinnosť, školenia, poradenstvo a technickú podporu pri príprave systémov zberu a požadovanej dokumentácie.

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete v súhrnných správach zo stretnutí Komisie s organizátormi prvých zaregistrovaných navrhovaných iniciatív:

Stretnutie I – 13. jún 2012

Stretnutie II – 8. august 2012

Stretnutie III – 7. september 2012

Stretnutie IV – 28. september 2012

Stretnutie V – 20. september 2012