Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Hosting systemów gromadzenia danych on-line przez Komisję Europejską

Oferta Komisji dotycząca hostingu systemów gromadzenia danych skierowana do organizatorów pierwszych zgłoszonych inicjatyw obywatelskich jest tymczasowa i opcjonalna. Środek ten zastosowano ze względu na trudności, przed jakimi stanęły różne organizacje starające się znaleźć odpowiednich, prywatnych dostawców usług internetowych – patrz komunikat prasowy z dnia 18 lipca.

Systemy gromadzenia danych do umieszczenia w ramach usługi hostingu na serwerach Komisji muszą być tworzone w oparciu o oprogramowanie typu open source Komisji. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie inicjatywy obywatelskiej, organizatorzy muszą zwrócić się do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym dane będą przechowywane, o certyfikację ich systemu. Ponieważ centrum danych Komisji, w którym będą przechowywane dane, znajduje się w Luksemburgu, organizatorzy, którzy zdecydowali się na umieszczenie swoich systemów na serwerach Komisji, będą musieli zwrócić się o certyfikację systemu do właściwego organu krajowego w Luksemburgu, tj. do Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE), zanim rozpoczną zbieranie deklaracji poparcia on-line.

Organizatorzy, którzy potwierdzą chęć umieszczenia swoich systemów gromadzenia danych na serwerach Komisji, otrzymają pakiet dokumentów zawierający umowę hostingową, którą podpisują Komisja i organizatorzy, oraz dokumentację (obejmującą politykę bezpieczeństwa, ocenę wpływu na środowisko biznesowe, ocenę ryzyka oraz oświadczenie dotyczące zastosowania wymogów), którą wypełniają i podpisują organizatorzy, aby w ten sposób przygotować wniosek o certyfikację. Dokumentacja ta dotyczy jedynie zgodności systemu organizatorów ze specyfikacjami technicznymi; dokumentację dotyczącą środowiska hostingowego oraz oprogramowania przygotowuje Komisja i przesyła ją bezpośrednio władzom luksemburskim. Komisja ściśle współpracuje z organizatorami, którzy decydują się na wybór tej jednorazowej i tymczasowej usługi, udostępniając im pomoc techniczną, porady i szkolenia w zakresie tworzenia systemów gromadzenia danych oraz przygotowania wymaganej dokumentacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sprawozdaniach ze spotkań przedstawicieli Komisji z organizatorami pierwszych zgłoszonych inicjatyw obywatelskich, które zostały zarejestrowane przez Komisję:

Spotkanie I – 13 czerwca 2012 r.

Spotkanie II – 8 sierpnia 2012 r.

Spotkanie III – 7 września 2012 r.

Spotkanie IV – 28 września 2012 r.

Spotkanie V – 20 listopada 2012 r.