Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Uw online-inzamelingssysteem door de Commissie laten hosten

De Commissie is tijdelijk bereid om het inzamelingssysteem voor uw burgerinitiatief te hosten, maar u bent niet verplicht om van dit aanbod gebruik te maken. Het gaat om een voorlopige oplossing voor de problemen waarop sommige organisatoren stuiten bij het vinden van een geschikte particuliere hosting-provider, zie het persbericht van 18 juli.

Als u uw online-inzamelingssysteem door de Commissie wilt laten hosten, bent u verplicht de open source software van de Commissie te gebruiken. Volgens de burgerinitiatiefverordening moeten de organisatoren hun onlinesysteem laten certificeren door de nationale bevoegde instantie van de lidstaat waar de gegevens worden opgeslagen. In dit geval is dat in het Rekencentrum van de Commissie in Luxemburg. Daarom moet u, als u van het aanbod van de Commissie gebruik maakt, uw inzamelingssysteem, voor u begint met inzamelen, laten certificeren door de Luxemburgse bevoegde instantie: het Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE).

Als u op het aanbod van de Commissie ingaat, ontvangt u het hosting-contract dat u met de Commissie moet sluiten en de documenten over beveiliging, gevolgen van veiligheidsinbreuken op de bedrijfsvoering, risico-analyse en tegenmaatregelen, evenals een verklaring van toepasselijkheid, die u moet invullen en ondertekenen met het oog op de indiening van het certificatieverzoek. Deze documenten hebben alleen betrekking op de naleving van de technische specificaties door de organisatoren, aangezien de Commissie de documentatie over de hosting-omgeving en de software rechtstreeks naar de Luxemburgse bevoegde instantie zal sturen. De Commissie werkt nauw samen met de organisatoren die gebruik maken van dit uitzonderlijke en tijdelijke aanbod door training, hulp en technische ondersteuning te bieden bij het opzetten van het inzamelingssysteem en het opstellen van de benodigde documenten.

Achtergrondinformatie vindt u in de beknopte verslagen van de vergaderingen die de Commissie met de organisatoren van de eerste burgerinitiatieven heeft belegd:

Vergadering I – 13 juni 2012

Vergadering II – 8 augustus 2012

Vergadering III – 7 september 2012

Vergadering IV – 28 september 2012

Vergadering V – 20 november 2012