Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Komisijas piedāvātie elektroniskās vākšanas sistēmu viesošanas pakalpojumi

Komisijas piedāvājums pirmo ierosināto pilsoņu iniciatīvu organizatoriem izmantot tās serverus elektroniskās vākšanas sistēmu viesošanai ir fakultatīvs un spēkā tikai uz laiku. Šo pasākumu ieviesa, tāpēc ka vairākiem organizatoriem bija problēmas atrast piemērotu pakalpojuma sniedzēju, — skatiet 18. jūlija paziņojumu presei.

Komisijas serveros viesotajām ektroniskajām vākšanas sistēmām jābūt izveidotām, izmantojot Komisijas atklātā pirmkoda programmatūru. Saskaņā ar Regulu par pilsoņu iniciatīvu organizatoriem ir jāprasa no tās valsts kompetentās iestādes, kurā tiks glabāti dati, lai tā sertificē viņu sistēmu. Tā kā Komisijas datu centrs, kur dati tiks glabāti, atrodas Luksemburgā, organizatoriem, kuri izšķiras par to, ka viņu elektroniskās vākšanas sistēmu viesos Komisija, savas sistēmas sertifikācija ir jāprasa no Luksemburgas kompetentās iestādes “Centre des Technologies de l'Information de l'Etat” (valsts informācijas tehnoloģiju centrs); kad sertifikāts saņemts, var sākt atbalsta paziņojumu vākšanu internetā.

Organizatori, kuri pēc Komisijas pieprasījuma apstiprina, ka viņi vēlas, lai viņu sistēmu viesotu Komisija, saņem dokumentu paketi, tostarp viesošanas līgumu, kuru paraksta Komisija un organizatori, un dokumentus (drošības politika, ietekmes uz uzņēmējdarbību novērtējums, riska novērtējums un novēršanas pasākumi, kā arī paziņojums par izvēlētajiem drošības pasākumiem un to piemērotību (statement of applicability)), kuri organizatoriem ir jāaizpilda un jāparaksta, lai pabeigtu sertifikācijas pieprasījumu. Šie dokumenti attiecas vienīgi uz to, kā organizatori ievēro tehniskās specifikācijas. Luksemburgas kompetentajai iestādei domātos dokumentus par viesošanas vidi un programmatūru sagatavo Komisija. Komisija cieši sadarbojas ar organizatoriem, kuri izšķiras par šī īpašā un pagaidu pakalpojuma izmantojumu, nodrošinot mācības, padomu un tehnisku palīdzību vākšanas sistēmas izveidē un prasīto dokumentu sagatavošanā.

Lai iegūtu vairāk vispārīgas informācijas, skatiet kopsavilkuma ziņojumus par Komisijas sanāksmēm ar pirmo Komisijas reģistrēto pilsoņu iniciatīvu organizatoriem:

1. sanāksme – 2012. gada 13. jūnijs,

2. sanāksme – 2012. gada 8. augusts,

3. sanāksme – 2012. gada 7. septembris,

4. sanāksme – 2012. gada 28. septembris,

5. sanāksme – 2012. gada 20. novembris.