Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų priegloba Komisijos serveriuose

Komisija pasiūlė prieglobą pirmųjų pasiūlytų piliečių iniciatyvų pritarimo pareiškimų rinkimo sistemoms savo serveriuose. Ši priemonė laikina ir neprivaloma. Jos imtasi dėl to, kad kai kuriems organizatoriams buvo sunku rasti tinkamus privačiojo sektoriaus prieglobos paslaugų teikėjus. Žr. liepos 18 d. pranešimą spaudai.

Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose, kurioms suteikta priegloba Komisijos serveriuose, turi būti naudojama Komisijos parengta atviroji programinė įranga. Pagal Reglamentą dėl piliečių iniciatyvos organizatoriai turi paprašyti valstybės narės, kurioje duomenys bus saugomi, kompetentingos nacionalinės institucijos išduoti jų sistemos atitikties sertifikatą. Kadangi Komisijos duomenų centras, kuriame duomenys bus saugomi, yra Liuksemburge, organizatoriai, nusprendę pasinaudoti Komisijos siūloma jų internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų prieglobos paslauga, prieš pradėdami rinkti internetinius pritarimo pareiškimus turi prašyti išduoti jų sistemų atitikties sertifikatus kompetentingos Liuksemburgo institucijos – Valstybinio informacinių technologijų centro (CTIE).

Organizatoriai, kurie Komisijos užklausti patvirtina, jog norėtų, kad jų sistemai būtų suteikta priegloba Komisijos serveriuose, iš Komisijos gauna rinkinį dokumentų, tarp kurių yra susitarimas dėl prieglobos (sutartis), kurią turi pasirašyti Komisija ir organizatoriai, ir dokumentai (susiję su saugumo politika, poveikio veiklai vertinimu, rizikos vertinimu bei valdymu ir kontrolės taikymu), kuriuos organizatoriai turi užpildyti ir pasirašyti, kad parengtų prašymą išduoti atitikties sertifikatą. Šiuose dokumentuose organizatoriai patvirtina tik atitiktį techninėms specifikacijoms, o dokumentus, susijusius su prieglobos aplinka ir programine įranga, rengia ir tiesiai Liuksemburgo institucijai siunčia Komisija. Su organizatoriais, nutarusiais pasinaudoti šia išimties tvarka laikinai teikiama paslauga, Komisija glaudžiai bendradarbiauja: rengia jiems mokymus, konsultuoja ir teikia techninę paramą, kad padėtų parengti pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą ir reikiamus dokumentus.

Daugiau bendrosios informacijos rasite Komisijos ir pirmųjų Komisijos įregistruotų pasiūlytų piliečių iniciatyvų organizatorių susitikimų protokoluose:

I posėdis. 2012 m. birželio 13 d.

II posėdis. 2012 m. rugpjūčio 8 d.

III posėdis. 2012 m. rugsėjo 7 d.

IV posėdis. 2012 m. rugsėjo 28 d.

V posėdis. 2012 m. lapkričio 20 d.