Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
An Coimisiún ag óstáil na gcóras bailiúcháin ar líne

Is ar bhonn sealadach agus roghnach a dhéanfaidh an Coimisiún córais bhailiúcháin ar líne na gcéad tionscnamh beartaithe a óstáil ar fhreastalaithe an Choimisiúin. Chuir an Coimisiún an beart sin i bhfeidhm de dheasca deacrachtaí a bhí ag roinnt eagraithe soláthraithe seirbhíse príobháideacha oiriúnacha a aimsiú - féach Preaseisiúint 18 Iúil.

Le go ndéanfar córas bailiúcháin ar líne a óstáil ar fhreastalaithe an Choimisiúin ní mór bogearraí foinse oscailte an Choimisiúin a úsáid. I gcomhréir leis an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, tá dualgas ar na heagraithe a iarraidh ar údarás inniúil an Bhallstáit ina stórálfar na sonraí an córas sin a dheimhniú. Ós rud é go bhfuil lárionad sonraí an Choimisiúin ina stórálfaí na sonraí suite i Lucsamburg, beidh ar eagraithe a roghnaíonn a gcóras bailiúcháin ar líne a óstáil sa Choimisiún deimhniú an chórais sin a iarraidh ar an údarás inniúil i Lucsamburg sula gcuirtear tús leis an mbailiúchán ar líne. Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE) ainm an údaráis sin.

Na heagraithe sin a dhearbhaíonn, ar iarratas ón gCoimisiún, go bhfuil spéis acu a gcóras a óstáil ar fhreastalaithe an Choimisiúin, gheobhaidh siad pacáiste doiciméad ina mbeidh comhaontú maidir le hóstáil (conradh) a bheidh ar an gCoimisiún agus na heagraithe a shíniú, agus na doiciméid uile (lena n-áirítear polasaí slándála, measúnú tionchair, measúnú riosca agus leigheas, agus ráiteas infheidhmeachta) a mbeidh ar na heagraithe a líonadh agus a shíniú chun an t-iarratas ar dheimhniú a chríochnú. Ní bhaineann na doiciméid sin ach le comhlíonadh na sonraíochtaí teicniúla, an cháipéisíocht a bhaineann leis an timpeallacht óstála agus leis an mbogearra a d'fhorbair an Coimisiún agus a chuirfidh sé ar fáil don údarás i Lucsamburg. Bíonn dlúth-theagmháil idir an Coimisiún agus na heagraithe sin a roghnaíonn an tseirbhís eisceachtúil agus shealadach sin a úsáid - cuirfear oiliúint, treoir agus cúnamh teicniúil ar fáil chun an córas bailiúcháin a bhunú agus an cháipéisíocht a theastaíonn a ullmhú.

Chun tuilleadh eolais chúlra a fháil, caith súil ar mhiontuairiscí na gcruinnithe sin a bhí ag an gCoimisiún le heagraithe na gcéad tionscnamh a cláraíodh leis an gCoimisiún:

Cruinniú I – 13 Meitheamh 2012

Cruinniú II – 8 Lúnasa 2012

Cruinniú III – 7 Meán Fómhair 2012

Cruinniú IV – 28 Meán Fómhair 2012

Cruinniú V – 20 Samhain 2012