Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Komission palvelimien käyttö online-keruujärjestelmän alustana

Ensimmäisten kansalaisaloitteiden järjestäjät voivat halutessaan käyttää komission palvelimia online-keruujärjestelmänsä alustana. Tarjous on voimassa väliaikaisesti, ja komission palvelimien käyttö on vapaaehtoista. Komissio tarjoaa tätä mahdollisuutta, koska useilla kansalaisaloitteiden järjestäjillä on ollut vaikeuksia löytää sopivaa palvelintarjoajaa. Lisätietoa: lehdistötiedote 18.7.2012

Komission palvelimilla toimivissa online-keruujärjestelmissä on käytettävä komission kehittämää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Keruujärjestelmälle on kansalaisaloiteasetuksen mukaan saatava sen EU-maan viranomaisten hyväksyntä, jossa kerättyjä tietoja säilytetään. Jos järjestelmää käytetään komission palvelimella, kerätyt tiedot säilytetään komission tietotekniikkakeskuksessa Luxemburgissa. Tällöin järjestäjien on ennen tuenilmausten keruun aloittamista hyväksytettävä keruujärjestelmänsä Luxemburgin toimivaltaisella viranomaisella, joka on Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE).

Komission palvelimia hyödyntäville järjestäjille lähetetään allekirjoitettavaksi palvelinsopimus. Lisäksi he saavat muita asiakirjoja, joissa käsitellään järjestelmän turvallisuutta, vaikutuksia liiketoimintaan, riskinarviointia ja -hallintaa sekä järjestelmän soveltuvuutta. Myös niihin on lisättävä tarvittavat tiedot ja allekirjoitukset, jotta järjestelmä voidaan hyväksyä. Asiakirjojen avulla varmistetaan, että järjestäjien kehittämä keruujärjestelmä täyttää tekniset vaatimukset. Tiedot palvelinympäristöstä ja järjestelmän pohjana käytettävästä ohjelmistosta komissio toimittaa suoraan Luxemburgin viranomaiselle. Väliaikaista palvelintarjousta hyödyntävät järjestäjät saavat komissiolta koulutusta, opastusta ja teknistä tukea keruujärjestelmän perustamista ja tarvittavien asiakirjojen laatimista varten.

Lisätietoa järjestelystä on kokousmuistioissa, joissa on tiivistelmät komission ja ensimmäisten rekisteröityjen kansalaisaloitteiden järjestäjien kokouksista:

Kokous I – 13.6.2012

Kokous II – 8.8.2012

Kokous III – 7.9.2012

Kokous IV – 28.9.2012

Kokous V – 20.11.2012