Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Veebipõhiste kogumissüsteemide majutamine komisjoni serverites

Komisjon pakub ajutist võimalust majutada esimeste kavandatud kodanikualgatuste jaoks loodud veebipõhiseid kogumissüsteeme oma serverites, kuid selle võimaluse kasutamine ei ole kohustuslik. Asjaomane meede võeti kasutusele probleemide tõttu, millega mitmed korraldajad on sobivate erateenusepakkujate leidmisel kokku puutunud – vt 18. juuli pressiteadet.

Komisjoni serverites majutatavad veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peavad kasutama komisjoni loodud avatud lähtekoodiga tarkvara. Kodanikualgatust käsitleva määruse kohaselt peavad korraldajad taotlema oma süsteemi tõendamist pädevalt asutuselt selles liikmesriigis, kus andmeid säilitatakse. Kuna andmete säilitamiseks kasutatav komisjoni andmekeskus asub Luksemburgis, peavad korraldajad, kes soovivad oma veebipõhiste kogumissüsteemide puhul kasutada komisjonipoolse veebimajautuse võimalust, taotlema süsteemi tõendamist pädevalt Luksemburgi asutuselt, milleks on Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE).

Korraldajad, kes on komisjoni pakutavast veebimajutusteenusest huvitatud, saavad dokumentide paketi, mis sisaldab muu hulgas ka komisjoni ja korraldajate poolt allkirjastatavat veebimajutuslepingut ning dokumente (turvalisuspoliitika, mõjuhindamise, riskihindamise ja -käsitlemise ning kohaldatavuse kohta), mille korraldajad peavad tõendamistaotluse esitamiseks täitma ja allkirjastama. Asjaomased dokumendid on üksnes seotud tehniliste spetsifikatsioonide järgimisega korraldajate poolt. Veebimajutuskeskkonna ning tarkvaraga seotud dokumendid koostab ja esitab komisjon otse Luksemburgi pädevale asutusele. Komisjon teeb tihedat koostööd korraldajatega, kes kasutavad asjaomast erandlikku ning ajutist teenust, pakkudes koolitust, juhiseid ja tehnilist abi veebipõhise kogumissüsteemi loomisel ning vajalike dokumentide ettevalmistamisel.

Rohkem taustteavet leiate nende koosolekute protokollidest, mille komisjon on korraldanud esimeste komisjoni poolt registreeritud kodanikualgatuste korraldajatega:

I koosolek – 13. juuni 2012

II koosolek – 8. august 2012

III koosolek – 7. september 2012

IV koosolek – 28. september 2012

V koosolek – 20. november 2012