Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Kommissionen hoster onlineindsamlingssystemer

På grund af de vanskeligheder, som en række initiativtagere har haft med at finde passende private tjenesteudbydere, tilbyder Kommissionen midlertidigt og på frivillig basis at hoste de første initiativforslags onlineindsamlingssystemer på sine egne servere. Læs mere i pressemeddelelsen fra den 18. juli.

Kommissionen kan kun hoste onlineindsamlingssystemer, der bygger på den open source-software, som Kommissionen selv har udviklet. Ifølge forordningen om borgerinitiativer skal initiativtagerne have deres system godkendt af den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor de indsamlede data vil blive lagret. Kommissionens datacenter, hvor de indsamlede data vil blive lagret, ligger i Luxembourg. Derfor skal initiativtagere, der vælger at anvende Kommissionens servere, have systemet godkendt af den kompetente myndighed i Luxembourg, dvs. Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE), inden de starter onlineindsamlingen.

Hvis du som initiativtager vil anvende Kommissionens servere, modtager du en række dokumenter, herunder en hostingaftale (kontrakt), som du og Kommissionen skriver under på. Du får også information om den dokumentation (om sikkerhed, aktivitetsmæssige konsekvenser, risikovurdering, risikohåndtering og valg af sikringsforanstaltninger ("statement of applicability")), som du skal indsende for at få systemet godkendt. Dokumentationen skal vise, at dit system opfylder de tekniske specifikationer. Kommissionen sammensætter selv dokumentationen om hostingmiljøet og softwaren og sender den direkte til myndigheden i Luxembourg. Kommissionen arbejder tæt sammen med initiativtagere, der vil anvende denne midlertidige tjeneste, og tilbyder uddannelse, vejledning og teknisk bistand til at få indsamlingssystemet sat op og dokumentationen udarbejdet.

Du finder mere information i referaterne af Kommissionens møder med initiativtagerne til de første registrerede initiativforslag:

Møde I – 13. juni 2012

Møde II – 8 august 2012

Møde III – 7. september 2012

Møde IV – 28. september 2012

Møde V – 20. november 2012