Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Hosting online systémů pro sběr podpisů na serverech Komise

Nabídka Komise poskytnout své servery k provozu online systémů pro sběr podpisů prvních navrhovaných občanských iniciativ je časově omezená a její využití je dobrovolné. Toto opatření bylo zavedeno kvůli obtížím, se kterými se řada organizátorů setkala, když se snažila najít vhodného soukromého poskytovatele služeb – viz tisková zpráva z 18. července 2012.

Online systémy pro sběr podpisů provozované na serverech Komise musí používat open source software Komise. Podle nařízení o občanské iniciativě musí organizátoři nechat svůj systém potvrdit příslušným vnitrostátním orgánem členského státu, ve kterém budou údaje uchovávány. Jelikož datové středisko Komise, v němž budou údaje uchovávány, se nachází v Lucembursku, musí organizátoři, kteří nabídky Komise využijí a budou svůj online systém na jejích serverech provozovat, nechat svůj systém potvrdit příslušným lucemburským orgánem, kterým je Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE), a to ještě předtím, než zahájí online sběr podpisů.

Organizátoři, kteří na žádost Komise potvrdí svůj zájem provozovat svůj systém na serverech Komise, obdrží několik dokumentů včetně dohody o hostingu (smlouva), která bude podepsána mezi Komisí a organizátory, a dále dokumentaci (zajištění bezpečnosti, hodnocení hospodářského dopadu, posouzení a řešení rizik a prohlášení o aplikovatelnosti), kterou musí organizátoři vyplnit a podepsat, aby mohli splnit požadavek týkající se potvrzení systému. Tato dokumentace se týká pouze dodržování technických specifikací ze strany organizátorů. Dokumentaci vztahující se k hostitelskému prostředí a softwaru vytvoří a lucemburskému orgánu přímo poskytne Komise. Komise bude úzce spolupracovat s organizátory, kteří se rozhodnou této výjimečné a časově omezené služby využít. Poskytne jim školení, poradenství a technickou podporu při vytváření systému pro sběr podpisů a přípravě požadované dokumentace.

Další související informace najdete v souhrnných zprávách z jednání, které Komise vedla s organizátory prvních navrhovaných občanských iniciativ, jež zaregistrovala:

Jednání I – 13. června 2012

Jednání II – 8. srpna 2012

Jednání III – 7. září 2012

Jednání IV – 28. září 2012

Jednání V – 20. listopadu 2012