Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Хостинг от Комисията на системи за събиране на изявления онлайн

Предложението на Комисията да хоства на своите сървъри системите за събиране на изявления онлайн на първите предложени граждански инициативи е временно и незадължително. Тази мярка бе предприета поради трудностите, с които множество организатори се сблъскват при намирането на подходящ частен доставчик на хостинг услуги – вижте съобщението за медиите от 18 юли.

Системите за събиране на изявления онлайн, хоствани на сървърите на Комисията, трябва да използват софтуера с отворен код на Комисията. Съгласно Регламента относно гражданската инициатива организаторите трябва да поискат от компетентния национален орган в страната, където ще се съхраняват данните, да им издаде удостоверение за тяхната система. Тъй като центърът за данни на Комисията (където ще се съхраняват данните) се намира в Люксембург, организаторите, които решат да поверят хостинга на своята система за събиране онлайн на Комисията, трябва да поискат от компетентния люксембургски орган – Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE) – да издаде удостоверение за системата, преди да започнат събирането на изявления за подкрепа онлайн.

Организаторите, които след покана от Комисията потвърдят своят интерес към хостинг на тяхната система от страна на Комисията, ще получат пакет от документи, включващ споразумението за хостинг (договор), което трябва да бъде подписано от Комисията и организаторите, и други документи (политика за сигурност, оценка на въздействието върху бизнеса, оценка и отстраняване на риска и декларация за приложимост), които организаторите трябва да попълнят и подпишат във връзка с искането за издаване на удостоверение. Тези документи се отнасят само до изискването за спазване на техническите спецификации. Документите относно хостинг средата и софтуера се изготвят от Комисията и се предоставят от нея директно на люксембургския орган. Комисията работи в тясна връзка с организаторите, които решат да използват тази услуга (налична временно и по изключение), като предоставя обучение, упътвания и техническа помощ при създаването на системата за събиране и подготвянето на необходимата документация.

За повече информация за контекста, вижте обобщаващите доклади от срещите на Комисията с организаторите на първите предложени граждански инициативи, регистрирани в Комисията:

Среща I – 13 юни 2012 г.

Среща II – 8 август 2012 г.

Среща III – 7 септември 2012 г.

Среща IV – 28 септември 2012 г.

Среща V – 20 ноември 2012 г.