Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Întrebări şi răspunsuri

Întrebări şi răspunsuri generale cu privire la iniţiativa cetăţenească europeană (ICE)

 1. Care este diferenţa dintre o iniţiativă cetăţenească şi o petiţie?
 2. Există iniţiative cetăţeneşti la nivelul statelor membre?
 3. Cetăţenii pot solicita revizuirea unui tratat printr-o iniţiativă cetăţenească?
 4. Există vreun tip de finanţare oferit de UE organizatorilor unei iniţiative cetăţeneşti?
 5. Se poate prezenta o iniţiativă aflată în opoziţie cu altă iniţiativă în curs? Aceeaşi iniţiativă poate fi prezentată de mai multe ori?
 6. Organizatorii pot retrage o iniţiativă cetăţenească pe care au propus-o?
Sus

Pregătirea şi înfiinţarea unui comitet al cetăţenilor

 1. Regula spune că acest comitet trebuie să fie compus din membri care locuiesc în 7 state membre diferite. Înseamnă că trebuie să aibă şi cetăţenii diferite sau unii dintre ei pot avea aceeaşi cetăţenie?
 2. Cetăţenii unor ţări terţe pot organiza o iniţiativă cetăţenească sau pot fi membri ai unui comitet al cetăţenilor?
 3. Ce vârstă trebuie să aibă persoanele care doresc să fie membre ale unui comitet al cetăţenilor?
 4. Pentru a fi membru al comitetului cetăţenilor este nevoie să fiu înregistrat pentru a vota?
 5. Câţi membri ai comitetului cetăţenilor trebuie menţionaţi pentru a putea înregistra o propunere de iniţiativă?
 6. Membrii Parlamentului European pot fi membri ai comitetului cetăţenilor?
 7. Care este rolul persoanelor de contact la nivel de comitet?
Sus

Înregistrarea propunerii de iniţiativă cetăţenească

 1. Ce informaţii sunt necesare pentru a putea înregistra o propunere de iniţiativă?
 2. După înregistrarea propunerii de iniţiativă, ce informaţii sunt publicate pe acest site?
 3. În ce limbă poate fi înregistrată o propunere de iniţiativă?
 4. Comisia traduce propunerile de iniţiativă?
 5. Care sunt căile de atac prin care comitetul cetăţenilor poate contesta decizia Comisiei de a refuza înregistrarea unei propuneri de iniţiativă?
 6. Unde pot fi găsite informaţii privind propunerile de iniţiativă care nu au fost înregistrate de Comisie?
Sus

Colectarea declaraţiilor de susţinere

 1. Când pot începe organizatorii să colecteze declaraţiile de susţinere pentru iniţiativa pe care o propun? Cât timp au la dispoziţie pentru a le colecta?
 2. Organizatorii pot folosi acelaşi formular tipărit pentru a colecta semnăturile de la toţi cetăţenii UE?
 3. Formularele trebuie să fie într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care sunt colectate declaraţiile de susţinere? Există vreo cerinţă referitoare la limbă?
 4. Trebuie colectat un număr minim de declaraţii de susţinere în cel puţin 7 state membre. Ce se întâmplă cu declaraţiile de susţinere colectate în statele membre în care nu s-a atins numărul minim?
 5. Ce vârstă trebuie să aibă cetăţenii UE pentru a putea să semneze în favoarea unei iniţiative?
 6. Pentru a semna în favoarea unei inţiative, cetăţenii UE trebuie să fie înregistraţi pentru a vota?
 7. Cetăţenii unei ţări terţe care trăiesc în UE pot semna în favoarea unei iniţiative?
 8. Dacă o persoană este cetăţean al unui stat membru şi trăieşte în alt stat membru, în care dintre cele două ţări i se va lua în considerare declaraţia de susţinere?
 9. Cetăţenii UE care trăiesc într-o ţară terţă pot semna în favoarea unei iniţiative? În ce stat membru li se vor lua în considerare declaraţiile de susţinere?
 10. Cum pot fi siguri cetăţenii care îţi exprimă susţinerea faţă de o iniţiativă că datele lor personale nu vor fi utilizate în alte scopuri?
 11. Organizatorii pot păstra datele semnatarilor pentru a difuza mai departe informaţiile?
Sus

Certificarea unui sistem de colectare online de către o autoritate naţională competentă

 1. Cum pot fi siguri cetăţenii că este sigur să semneze electronic o declaraţie de susţinere a unei iniţiative?
 2. Organizatorii pot folosi mai mult de un sistem de colectare (mai mult de unul per stat membru, de exemplu)?
 3. Organizatorii pot utiliza un sistem de colectare online pentru toate statele membre?
 4. Organizatorii pot solicita autorităţii naţionale competente să le certifice sistemul de colectare online înainte de a-şi înregistra propunerea de iniţiativă la Comisie?
 5. Ce format pot folosi organizatorii pentru a trimite autorităţilor naţionale competente, în vederea verificării, declaraţiile de susţinere colectate online?
 6. Ce căi de atac au la dispoziţie organizatorii, dacă o autoritate naţională competentă nu le eliberează certificatul în termen de o lună?
Sus

Software-ul conceput de Comisie pentru sistemele de colectare online

 1. Unde pot fi găsite informaţii şi recomandări cu privire la software-ul conceput de Comisie?
 2. Software-ul realizat de Comisie poate fi modificat?
Sus

Verificarea declaraţiilor de susţinere de către autorităţile naţionale competente

 1. Ce informaţii trebuie să furnizeze semnatarii în declaraţia de susţinere?
 2. Cum sunt verificate declaraţiile de susţinere?
 3. Ce căi de atac au la dispoziţie organizatorii, dacă autorităţile naţionale competente nu le eliberează certificatele în termen de trei luni?
Sus

Prezentarea iniţiativei în atenţia Comisiei

 1. Organizatorii trebuie să transmită toate declaraţiile de susţinere Comisiei?
Sus

Examinarea iniţiativei şi răspunsul Comisiei

 1. În cazul în care Comisia decide să adopte o propunere legislativă ca reacţie la o iniţiativă cetăţenească, ce se întâmplă mai departe?
 2. Ce se întâmplă în cazul în care Comisia decide să nu întreprindă nicio acţiune în legătură cu o iniţiativă cetăţenească? Există mijloace de a contesta această decizie?
Întrebări şi răspunsuri generale cu privire la iniţiativa cetăţenească europeană (ICE)

 1. Care este diferenţa dintre o iniţiativă cetăţenească şi o petiţie?
  Dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, care era prevăzut de tratatele anterioare, diferă substanţial de iniţiativa cetăţenească introdusă de Tratatul de la Lisabona.
  • Petiţiile pot fi adresate atât de cetăţenii europeni, cât şi de persoanele fizice sau juridice care trăiesc sau îşi au sediul social într-un stat membru, fie individual, fie în asociere cu alte persoane.
  • Petiţiile trebuie să aibă ca obiect chestiuni care intră în domeniul de activitate al Uniunii şi care îl afectează direct pe petiţionar (ex. o plângere).
  • Petiţiile sunt adresate Parlamentului European, în calitatea sa de reprezentant direct al cetăţenilor la nivelul UE.
  • În cazul petiţiilor nu există cerinţe legate de numărul minim de semnături sau de repartiţia susţinerii pe ţări europene.
  • În cazul iniţiativelor cetăţeneşti însă, cetăţenii îi pot solicita direct Comisiei să prezinte noi propuneri de acte juridice, dacă acestea se bucură de suficientă susţinere în ţările din UE.

  Mai multe despre petiţiile adresate Parlamentului European.
 2. Există iniţiative cetăţeneşti la nivelul statelor membre?

  DA – în majoritatea statelor membre există iniţiative cetăţeneşti la nivel naţional, regional sau local. Ele diferă considerabil în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi procedura.

  Exemple de iniţiative cetăţeneşti naţionale
  Austria, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Ţările de Jos.

  Exemple de iniţiative cetăţeneşti regionale
  Austria, Germania, Spania, Suedia, Ţările de Jos.

  Exemple de iniţiative cetăţeneşti locale
  Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Slovenia, Spania, Suedia.

  În afara UE
  Elveţia, SUA, etc.

 3. Cetăţenii pot solicita revizuirea unui tratat printr-o iniţiativă cetăţenească?

  NU - potrivit dispoziţiilor Tratatului, iniţiativele cetăţeneşti nu se pot referi decât la chestiuni care, în opinia cetăţenilor, trebuie să facă obiectul unui act juridic al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor.

 4. Există vreun tip de finanţare oferit de UE organizatorilor unei iniţiative cetăţeneşti?

  NU - UE nu alocă fonduri în acest scop.

 5. Se poate prezenta o iniţiativă aflată în opoziţie cu altă iniţiativă în curs? Aceeaşi iniţiativă poate fi prezentată de mai multe ori?

  DA – normele nu prevăd restricţii referitor la niciunul dintre aceste cazuri.

 6. Organizatorii pot retrage o iniţiativă cetăţenească pe care au propus-o?

  DA – oricând, dacă declaraţiile de susţinere nu au fost trimise autorităţilor naţionale competente pentru verificare.

  Retragerea este ireversibilă. Odată propunerea retrasă, nu se mai poate reveni asupra acestei decizii şi toate declaraţiile de susţinere colectate devin nule şi neavenite.

  Iniţiativele retrase, marcate ca atare, vor putea fi vizualizate în continuare pe acest site, la secţiunea Inițiative Arhivate.

Sus

Pregătirea şi înfiinţarea unui comitet al cetăţenilor

 1. Regula spune că acest comitet trebuie să fie compus din membri care locuiesc în 7 state membre diferite. Înseamnă că trebuie să aibă şi cetăţenii diferite sau unii dintre ei pot avea aceeaşi cetăţenie?

  Factorul luat în considerare este ţara de reşedinţă. Pot avea aceeaşi cetăţenie sau cetăţenii diferite.

 2. Cetăţenii unor ţări terţe pot organiza o iniţiativă cetăţenească sau pot fi membri ai unui comitet al cetăţenilor?

  NU - membrii comitetului cetăţenilor trebuie să fie cetăţeni ai UE (cetăţeni ai unui stat membru).

 3. Ce vârstă trebuie să aibă persoanele care doresc să fie membre ale unui comitet al cetăţenilor?

  Cetăţenii trebuie să aibă 18 ani, iar dacă sunt cetăţeni austrieci sau îşi au reşedinţa în Austria, 16 ani (vârsta la care pot vota la alegerile pentru Parlamentul European).

 4. Pentru a fi membru al comitetului cetăţenilor este nevoie să fiu înregistrat pentru a vota?

  NU – cetăţenii trebuie să aibă vârsta care să le permită să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (a se vedea întrebarea anterioară).

 5. Câţi membri ai comitetului cetăţenilor trebuie menţionaţi pentru a putea înregistra o propunere de iniţiativă?

  Comisia va examina date despre 7 membri care trăiesc în 7 state membre diferite (fără membrii Parlamentului European). Prin urmare, doar aceşti 7 membri trebuie menţionaţi în formularul de înregistrare.

 6. Membrii Parlamentului European pot fi membri ai comitetului cetăţenilor?

  DA – însă nu sunt luaţi în considerare pentru atingerea numărului minim de 7 cetăţeni locuind în 7 state membre diferite. Prin urmare, nu se pot număra printre cei 7 membri menţionaţi în formularul de înregistrare.

 7. Care este rolul persoanelor de contact la nivel de comitet?

  Persoanele de contact (reprezentantul şi supleantul său) au sarcina de a vorbi şi acţiona în numele comitetului.

  Ei fac legătura dintre comitet şi Comisia Europeană pe parcursul întregii proceduri, ocupându-se, mai concret, de tot ceea ce i se prezintă Comisiei legat de iniţiativa propusă.

  Ambii au acces la contul organizatorului şi vor primi toată corespondenţa din partea Comisiei.

Sus

Înregistrarea propunerii de iniţiativă cetăţenească

 1. Ce informaţii sunt necesare pentru a putea înregistra o propunere de iniţiativă?
  • titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească (maxim 100 de caractere)
  • obiectul (maxim 200 de caractere)
  • o descriere a obiectivelor propunerii de iniţiativă cetăţenească pe baza căreia Comisia este invitată să acţioneze (maxim 500 de caractere)
  • dispoziţiile tratatelor considerate relevante de către organizatori pentru acţiunea propusă
  • datele personale ale celor 7 membri ai comitetului cetăţenilor (numele complete, adresele poştale, cetăţeniile şi datele de naştere), precizând reprezentantul şi supleantul său, precum şi adresele lor de e-mail
  • documente doveditoare privind numele complete, adresele poştale, cetăţeniile şi datele de naştere ale fiecăruia dintre cei şapte membri ai comitetului cetăţenilor
  • toate sursele de finanţare şi susţinere pentru propunerea de iniţiativă cetăţenească respectivă (cunoscute la data înregistrării) în valoare de peste 500 de euro pe an şi per sponsor.

  Date pe care organizatorii le pot furniza opţional:
  • adresa site-ului dedicat iniţiativei propuse (dacă există)
  • într-o anexă de maxim 5 MB, informaţii mai detaliate privind obiectul, obiectivele şi contextul propunerii de iniţiativă cetăţenească
  • un proiect de act juridic (max. 5 MB).
 2. După înregistrarea propunerii de iniţiativă, ce informaţii sunt publicate pe acest site?

  Tot conţinutul legat de iniţiativa propusă (titlu, obiect, obiective, dispoziţiile tratatelor considerate relevante de către organizatori şi orice alte informaţii furnizate) şi sursele de susţinere şi de finanţare.

  În ceea ce priveşte datele personale ale organizatorilor, se publică doar numele complete ale acestora şi adresele de e-mail ale persoanelor de contact (reprezentant şi supleant).

  Pentru mai multe detalii, consultaţi declaraţia de confidenţialitate

 3. În ce limbă poate fi înregistrată o propunere de iniţiativă?
 4. Comisia traduce propunerile de iniţiativă?

  NU – organizatorii sunt cei cărora la revine sarcina de a traduce iniţiativa propusă în orice limbă doresc.

  După confirmarea înregistrării într-o limbă oficială, organizatorii pot prezenta Comisiei traduceri ale iniţiativei propuse în alte limbi oficiale ale UE (conţinând cel puţin titlul, obiectul şi obiectivele). Înainte de a le încărca în registru, Comisia verifică dacă nu există incoerenţe evidente şi semnificative faţă de versiunea originală, în ceea ce priveşte titlul, obiectul şi obiectivele.
 5. Care sunt căile de atac prin care comitetul cetăţenilor poate contesta decizia Comisiei de a refuza înregistrarea unei propuneri de iniţiativă?

  Decizia de a aproba sau nu înregistrarea iniţiativei are temei legal. Prin urmare, ea poate fi contestată. În cazul în care respinge înregistrarea, Comisia îi va informa pe organizatori în legătură cu motivele refuzului său şi cu toate modalităţile judiciare şi extrajudiciare prin care pot contesta această decizie.

  Printre acestea se numără posibilitatea de a introduce o acţiune la Curtea de Justiţie a UE sau de a depune o plângere la Ombudsmanul European (plângere pentru administrare defectuoasă).
 6. Unde pot fi găsite informaţii privind propunerile de iniţiativă care nu au fost înregistrate de Comisie?

  Răspunsurile negative date de Comisie în cazul propunerilor de iniţiativă care nu au îndeplinit condiţiile de înregistrare prevăzute de Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească pot fi consultate aici.

Sus

Colectarea declaraţiilor de susţinere

 1. Când pot începe organizatorii să colecteze declaraţiile de susţinere pentru iniţiativa pe care o propun? Cât timp au la dispoziţie pentru a le colecta?
  Organizatorii pot demara procesul în ziua în care au primit confirmarea că propunerea lor de iniţiativă a fost înregistrată de Comisie.

  Începând de la data înregistrării iniţiativei propuse, organizatorii au la dispoziţie 1 an pentru a colecta declaraţiile de susţinere.

 2. Organizatorii pot folosi acelaşi formular tipărit pentru a colecta semnăturile de la toţi cetăţenii UE?

  NU – organizatorii trebuie să utilizeze formulare separate, în funcţie de statul membru din care provin semnatarii. Cu alte cuvinte, toate semnăturile de pe un formular trebuie să provină din acelaşi stat membru.

  Pe fiecare formular, organizatorii trebuie să indice mai întâi statul membru al UE în care va fi trimis. Doar cetăţenii care pot semna pentru acel stat membru pot utiliza acest formular.

 3. Formularele trebuie să fie într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care sunt colectate declaraţiile de susţinere? Există vreo cerinţă referitoare la limbă?

  Organizatorii pot colecta declaraţii de susţinere în orice stat membru şi în orice limbă oficială a UE.

  Totuşi, informaţiile cu privire la iniţiativa propusă (punctele 5-7 din Anexa III la Regulament) trebuie furnizate în formular într-una din limbile în care iniţiativa propusă este publicată pe acest site.

 4. Trebuie colectat un număr minim de declaraţii de susţinere în cel puţin 7 state membre. Ce se întâmplă cu declaraţiile de susţinere colectate în statele membre în care nu s-a atins numărul minim?

  Aceste declaraţii de susţinere vor fi adăugate, desigur, la numărul total de semnatari, care trebuie să fie de cel puţin un milion, însă statele membre în care nu s-a atins numărul minim nu vor fi luate în considerare în raport cu cerinţa care prevede că trebuie să provină din cel puţin un sfert din toate statele membre.

 5. Ce vârstă trebuie să aibă cetăţenii UE pentru a putea să semneze în favoarea unei iniţiative?

  Cetăţenii trebuie să aibă 18 ani, iar dacă sunt cetăţeni austrieci sau îşi au reşedinţa în Austria, 16 ani (vârsta la care pot vota la alegerile pentru Parlamentul European).

 6. Pentru a semna în favoarea unei inţiative, cetăţenii UE trebuie să fie înregistraţi pentru a vota?

  NU – cetăţenii trebuie să aibă vârsta care să le permită să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (a se vedea întrebarea anterioară).

 7. Cetăţenii unei ţări terţe care trăiesc în UE pot semna în favoarea unei iniţiative?

  NU – pot semna doar cetăţenii UE (cetăţeni ai unui stat membru).

 8. Dacă o persoană este cetăţean al unui stat membru şi trăieşte în alt stat membru, în care dintre cele două ţări i se va lua în considerare declaraţia de susţinere?
  În funcţie de datele solicitate de statele membre, această persoană ar putea avea posibilitatea de a alege între statele membre respective, cu condiţia să se ţină cont de faptul că poate semna o singură dată în favoarea unei iniţiative. Datele pe care le furnizează în declaraţia sa de susţinere (de ex. numărul de paşaport sau al permisului de şedere) vor determina în care dintre statele membre îi va fi numărată declaraţia de susţinere.
  Exemplu
  Un cetăţean austriac care trăieşte în Estonia poate fie
  • să completeze formularul pentru Estonia, furnizând numele şi prenumele complete, adresa, data şi locul naşterii şi cetăţenia, caz în care declaraţia sa de susţinere va fi verificată şi numărată în Estonia
  • fie poate să completeze formularul pentru Austria, furnizând, în plus faţă de datele enumerate mai sus, numărul unuia dintre documentele de identificare personale precizate în lista acceptată de Austria şi disponibile în Partea C a anexei III la Regulament (numărul paşaportului sau al cărţii de identitate) şi, în acest caz, declaraţia sa de susţinere va fi verificată şi numărată în Austria.

  În oricare dintre situaţii, cetăţenii au voie să semneze pentru o iniţiativă doar o singură dată.
 9. Cetăţenii UE care trăiesc într-o ţară terţă pot semna în favoarea unei iniţiative? În ce stat membru li se vor lua în considerare declaraţiile de susţinere?

  Depinde de statul membru ai cărui cetăţeni sunt.

  În funcţie de condiţiile impuse de statele membre, pot sau nu pot semna. Această situaţie se datorează faptului că unele state membre nu pot verifica declaraţiile de susţinere semnate de cetăţenii lor care trăiesc în afara UE.

  Pentru cei care au posibilitatea să semneze, declaraţia lor de susţinere va fi luată în considerare în statul membru de origine.

 10. Cum pot fi siguri cetăţenii care îţi exprimă susţinerea faţă de o iniţiativă că datele lor personale nu vor fi utilizate în alte scopuri?

  Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească garantează că se asigură o protecţie totală a datelor, atât în etapa de organizare, cât şi în cea de monitorizare a iniţiativei cetăţeneşti, de către toate părţile implicate (organizatori, state membre şi Comisie).

  Legislaţia în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în scopul utilizării acestora în contextul unei iniţiative cetăţeneşti. În calitate de „operatori de date”, conform dispoziţiilor prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă, organizatorii răspund pentru orice daună provocată şi sunt sancţionaţi corespunzător pentru orice încălcare a prevederilor Regulamentului.

 11. Organizatorii pot păstra datele semnatarilor pentru a difuza mai departe informaţiile?

  Nu în cadrul formularului de declaraţie de susţinere oficial: datele referitoare la semnatari pot fi utilizate doar în scopul sprijinirii iniţiativei propuse, conform dispoziţiilor articolului 12(3) din Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească. Totuşi, organizatorii le pot cere separat semnatarilor datele de contact, pentru a le comunica informaţii, cu condiţia să respecte legislaţia în materie de protecţia datelor.

Sus

Certificarea unui sistem de colectare online de către o autoritate naţională competentă

 1. Cum pot fi siguri cetăţenii că este sigur să semneze electronic o declaraţie de susţinere a unei iniţiative?

  Colectarea online poate începe doar după ce sistemul de colectare online a fost certificat de autorităţile naţionale competente.

  Certificarea implică o verificare a sistemului, pentru a vedea dacă acesta îndeplineşte cerinţele minime tehnice şi de securitate prevăzute de articolul 6 din Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească. În acest scop, autorităţile trebuie să verifice dacă sistemul respectă specificaţiile tehnice detaliate prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească.

  Regula se aplică şi în cazul în care organizatorii utilizează software-ul cu sursă deschisă pus la dispoziţie de către Comisie.

 2. Organizatorii pot folosi mai mult de un sistem de colectare (mai mult de unul per stat membru, de exemplu)?

  DA – dar vor trebui să obţină certificarea fiecărui sistem în parte.

 3. Organizatorii pot utiliza un sistem de colectare online pentru toate statele membre?

  DA – acest sistem va trebui să fie certificat doar o dată, de către o autoritate a statului membru în care vor fi stocate datele.

 4. Organizatorii pot solicita autorităţii naţionale competente să le certifice sistemul de colectare online înainte de a-şi înregistra propunerea de iniţiativă la Comisie?

  DA – totuşi, vor trebui să indice titlul exact al propunerii de inţiativă la momentul la care solicită certificarea.

  Certificarea conformă a unui sistem de colectare online nu poate influenţa însă decizia Comisiei privind înregistrarea propunerii respective de iniţiativă.

 5. Ce format pot folosi organizatorii pentru a trimite autorităţilor naţionale competente, în vederea verificării, declaraţiile de susţinere colectate online?

  Organizatorii pot trimite declaraţiile de susţinere autorităţilor naţionale competente pe hârtie sau în format electronic. Declaraţiile de susţinere colectate online pot fi trimise tipărite pe hârtie sau în format electronic, prin mijloace securizate, de exemplu sub formă de fişiere criptate pe un CD-ROM. Ar putea fi utilizate şi fişiere XML, dacă acestea sunt acceptate de autorităţile naţionale competente. Software-ul realizat de Comisie permite exportul de declaraţii de susţinere în format XML.

 6. Ce căi de atac au la dispoziţie organizatorii, dacă o autoritate naţională competentă nu le eliberează certificatul în termen de o lună?

  Organizatorii pot utiliza căile de atac disponibile la nivel naţional. Se pot adresa autorităţilor administrative sau judiciare naţionale (inclusiv ombudsmanului naţional sau regional).

  De asemenea, organizatorii pot depune plângeri la Comisia Europeană pentru neaplicarea legislaţiei UE.

Sus

Software-ul conceput de Comisie pentru sistemele de colectare online

 1. Unde pot fi găsite informaţii şi recomandări cu privire la software-ul conceput de Comisie?

  Ultima versiune a software-ului este publicată pe JoinUp, unde veţi găsi şi versiunile anterioare, precum şi informaţii utile şi documentaţie pentru descărcarea şi gestionarea software-ului. De asemenea, puteţi folosi secţiunile „Forums” şi „News & blogs” pentru a pune întrebări despre software şi pentru a citi întrebările şi răspunsurile la întrebări adresate de ceilalţi utilizatori.

 2. Software-ul realizat de Comisie poate fi modificat?

  Acest software dispune de toate funcţionalităţile necesare pentru colectarea online a declaraţiilor de susţinere, aşa după cum prevede Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească. Totuşi, este posibil ca organizatorii să dorească să modifice elementele acestuia pentru a-l adapta mai bine la nevoile şi preferinţele lor. Dat fiind că este un software cu sursă deschisă, toate elementele sale pot fi modificate.

  Totuşi, dacă unii organizatori doresc să utilizeze o versiune modificată trebuie să se asigure că aceasta continuă să respecte dispoziţiile articolului 6(4) din Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească şi specificaţiile tehnice aferente (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei).

  Atenţie: în cazul modificării unei funcţii de bază a software-ului, utilizarea acestuia nu va mai garanta conformitatea cu dispoziţiile menţionate mai sus, iar autoritatea naţională competentă va efectua procedura de certificare ca şi cum sistemul nu ar utiliza software-ul conceput de Comisie (pachetul software este realizat utilizând un cod hash care poate fi verificat de autoritatea competentă pentru a confirma că versiunea prezentată în vederea certificării nu a fost modificată). Totuşi, elementele de la nivelul bazei de date (de exemplu regulile pentru procesul de validare automată a datelor introduse) pot fi modificate fără ca acest lucru să afecteze conformitatea cu prevederile Regulamentului.

Sus

Verificarea declaraţiilor de susţinere de către autorităţile naţionale competente

 1. Ce informaţii trebuie să furnizeze semnatarii în declaraţia de susţinere?

  Datele depind de statul membru al UE din care provin. Aceasta se datorează faptului că statele membre sunt cele care răspund de verificarea valabilităţii declaraţiilor de susţinere ale semnatarilor şi de certificarea numărului de declaraţii valabile colectate în fiecare ţară. Prin urmare, datele solicitate corespund cu ceea ce statele membre consideră necesar pentru a verifica o declaraţie de susţinere.

  Datele necesare pot include numele, adresa, data şi locul de naştere, cetăţenia şi, în cazul câtorva state membre, numărul de identificare personal.

  O parte din aceste informaţii (ca de ex. adresa completă, locul şi data naşterii) nu sunt solicitate de unele state membre.

  Pentru toate detaliile, consultaţi cele 2 modele de declaraţie de susţinere din Anexa III (părţile A şi B) la Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească.

  Referitor la statele membre care solicită un număr de identificare personal, consultaţi partea C din Anexa III, unde veţi găsi lista documentelor/numerelor acceptate de fiecare dintre ele.

 2. Cum sunt verificate declaraţiile de susţinere?

  Organizatorii trebuie să trimită formularele de declaraţie de susţinere autorităţilor naţionale competente, care vor efectua verificările necesare certificării numărului de declaraţii de susţinere valabile colectate. Aceste verificări se pot realiza prin selecţie aleatorie.

 3. Ce căi de atac au la dispoziţie organizatorii, dacă autorităţile naţionale competente nu le eliberează certificatele în termen de trei luni?

  Organizatorii pot utiliza căile de atac disponibile la nivel naţional. Se pot adresa autorităţilor administrative sau judiciare naţionale (inclusiv ombudsmanului naţional sau regional).

  De asemenea, organizatorii pot depune plângeri la Comisia Europeană pentru neaplicarea legislaţiei UE.

Sus

Prezentarea iniţiativei în atenţia Comisiei

 1. Organizatorii trebuie să transmită toate declaraţiile de susţinere Comisiei?

  NU – nu trebuie decât să trimită, prin contul lor de organizator de pe acest site, formularul de prezentare şi copii după toate certificatele primite de la autorităţile naţionale competente, prin care acestea confirmă colectarea numărului necesar de declaraţii de susţinere.

Sus

Examinarea iniţiativei şi răspunsul Comisiei

 1. În cazul în care Comisia decide să adopte o propunere legislativă ca reacţie la o iniţiativă cetăţenească, ce se întâmplă mai departe?

  Propunerea Comisiei va trebui să treacă prin procedura legislativă corespunzătoare.

  Pentru a deveni lege, trebuie să fie examinată şi apoi adoptată de organele legislative (în general, Parlamentul European şi Consiliul sau, în unele cazuri, doar Consiliul).

 2. Ce se întâmplă în cazul în care Comisia decide să nu întreprindă nicio acţiune în legătură cu o iniţiativă cetăţenească? Există mijloace de a contesta această decizie?

  NU – spre deosebire de deciziile cu privire la înregistrare, această decizie este luată în urma unei analize politice a conţinutului iniţiativei efectuate de către Comisie şi nu poate fi contestată.

  Iniţiativa cetăţenească este o iniţiativă de stabilire a priorităţilor, care obligă Comisia să ia serios în considerare cererile cetăţenilor, însă aceasta nu este obligată să le şi dea curs.

  Totuşi, dacă decide să nu acţioneze, Comisia îşi va explica motivele în mod clar.