Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Varstvo osebnih podatkov

Varstvo podatkov podpisnikov pobude

V celotnem postopku zbiranja podpore morajo vsi udeleženci spoštovati veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ki temelji na Direktivi 95/46/ES. Organizatorji morajo pred začetkom zbiranja izjav o podpori morda o tem obvestiti tudi pristojne organe za varstvo podatkov v državah članicah EU, v katerih bo potekala obdelava podatkov.

Uredba o evropski državljanski pobudi vsebuje podrobnejše določbe o varstvu osebnih podatkov.

Organizatorji morajo:

Pristojni nacionalni organi morajo:

* Izjave o podpori se lahko hranijo prek časovne omejitve, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na predlagano državljansko pobudo. V tem primeru morajo organizatorji uničiti vse izjave o podpori in njihove dvojnike najpozneje teden dni po datumu zaključka navedenih postopkov z dokončno odločitvijo.