Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Protecţia datelor

Cum sunt protejate datele semnatarilor?

Pe parcursul procedurii, toate părţile implicate trebuie să respecte dispoziţiile în vigoare în domeniul protecţiei datelor personale, incluse în Directiva 95/46/CE. Mai exact, înainte de a colecta declaraţiile de susţinere, organizatorilor li se poate cere să notifice autoritatea sau autorităţile responsabile cu protecţia datelor din ţara sau ţările UE în care vor fi prelucrate datele.

De asemenea, Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească include mai multe dispoziţii referitoare la protecţia datelor.

Organizatorii trebuie:

În mod similar, autorităţile naţionale trebuie:

* Termenul poate fi depăşit dacă procedurile juridice sau administrative legate de iniţiativă impun acest lucru. În acest caz, organizatorii trebuie să distrugă totate declaraţiile de susţinere şi copiile acestora cel târziu în termen de o săptămână după data încheierii procedurilor în cauză prin hotărâre definitivă.