Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Protecţia datelor

Cum sunt protejate datele semnatarilor?

Atunci când procesează date în contextul Regulamentului privind Inițiativa cetățenească europeană (Regulamentul (UE) nr. 211/2011), atât organizatorii inițiativelor cetățenești, cât și autoritățile naționale care verifică și certifică numărul de declarații de susținere valide au rolul de operatori de date. În consecință, trebuie să respecte Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) și dispozițiile naționale adoptate în temeiul acestuia.

La 25 mai 2018, un set unic de reguli prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil tuturor statelor membre ale UE, a înlocuit Directiva 95/46/CE și normele naționale privind protecția datelor personale ce decurg din acesta.

De asemenea, Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească include mai multe dispoziţii referitoare la protecţia datelor.

Organizatorii trebuie:

În mod similar, autorităţile naţionale trebuie:

* Termenul poate fi depăşit dacă procedurile juridice sau administrative legate de iniţiativă impun acest lucru. În acest caz, organizatorii trebuie să distrugă totate declaraţiile de susţinere şi copiile acestora cel târziu în termen de o săptămână după data încheierii procedurilor în cauză prin hotărâre definitivă.

Datele de contact ale autorităților naționale responsabile cu verificarea și certificarea declarațiilor de susținere.

Datele de contact ale autorităților naționale responsabile cu protecția datelor.