Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Ochrona danych

Jak chronione są dane sygnatariuszy?

Podczas przetwarzania danych osobowych w kontekście rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej (rozporządzenie (UE) nr 211/2011) organizatorzy inicjatyw obywatelskich i organy krajowe odpowiedzialne za weryfikację i certyfikację liczby ważnych deklaracji poparcia są uznawani za kontrolerów danych i muszą przestrzegać przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) oraz przepisów krajowych zgodnie z nim przyjętych.

25 maja 2018 r. jednolity zestaw przepisów przewidziany w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych mającym zastosowanie do wszystkich państw członkowskich zastąpił obowiązującą do tej pory dyrektywę 95/46/WE i wynikające z niej przepisy krajowe w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej zawiera również szczegółowe przepisy z zakresu ochrony danych.

Organizatorzy muszą:

Organy krajowe muszą:

* Deklaracje poparcia można zachować na czas przekraczający terminy określone powyżej, jeżeli jest to konieczne do celów czynności prawnych lub administracyjnych związanych z proponowaną inicjatywą obywatelską. W takim przypadku organizatorzy muszą zniszczyć wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie najpóźniej tydzień po dniu ostatecznego zakończenia wspomnianych czynności.

Dane kontaktowe krajowych organów odpowiedzialnych za weryfikację i poświadczenie deklaracji poparcia są dostępne tutaj.

Dane kontaktowe krajowych organów ochrony danych są dostępne tutaj.