Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Ochrona danych

Jak chronione są dane sygnatariuszy?

Na wszystkich etapach procedury wszystkie zaangażowane strony muszą przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych wynikających z dyrektywy 95/46/WE. Przede wszystkim, zanim organizatorzy rozpoczną gromadzenie deklaracji poparcia, mogą być zobowiązani do powiadomienia urzędów ochrony danych w krajach, w których gromadzone będą dane.

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej zawiera również szczegółowe przepisy z zakresu ochrony danych.

Organizatorzy muszą:

Organy krajowe muszą:

* Deklaracje poparcia można zachować na czas przekraczający terminy określone powyżej, jeżeli jest to konieczne do celów czynności prawnych lub administracyjnych związanych z proponowaną inicjatywą obywatelską. W takim przypadku organizatorzy muszą zniszczyć wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie najpóźniej tydzień po dniu ostatecznego zakończenia wspomnianych czynności.