Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Gegevensbescherming

Hoe worden de handtekeninggegevens beschermd?

Alle betrokken partijen moeten zich tijdens de hele procedure houden aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in Richtlijn 95/46/EG. Eventueel moeten zij daarom vóór het inzamelen van steunbetuigingen de gegevensbeschermingsautoriteiten (in de lidsta(a)t(en) waar de gegevens worden verwerkt) op de hoogte stellen.

Ook de verordening over het burgerinitiatief stelt eisen aan de bescherming van de gegevens.

De organisatoren moeten:

De nationale autoriteiten moeten:

* Steunbetuigingen mogen langer worden bewaard als dat nodig is voor een juridische of administratieve procedure in verband met het betrokken initiatief. In dat geval moeten de organisatoren de steunbetuigingen uiterlijk 1 week na de definitieve uitspraak in de procedure vernietigen.