Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Gegevensbescherming

Hoe worden de handtekeninggegevens beschermd?

In de context van deVerordening betreffende het burgerinitiatief (Verordening (EU) nr. 211/2011) worden de organisatoren van een burgerinitiatief en de nationale autoriteiten die de steunbetuigingen controleren en het aantal geldige steunbetuigingen certificeren, beschouwd als degenen die voor de verwerking van gegevens verantwoordelijk zijn. Daarom moeten zij zich houden aan de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en de op grond daarvan vastgestelde nationale bepalingen.

Op 25 mei 2018 treden de uniforme regels van de algemene verordening gegevensbescherming in alle EU-lidstaten in de plaats van Richtlijn 95/46/EG en de daaruit voortvloeiende nationale regels inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Ook de verordening over het burgerinitiatief stelt eisen aan de bescherming van de gegevens.

De organisatoren moeten:

De nationale autoriteiten moeten:

* Steunbetuigingen mogen langer worden bewaard als dat nodig is voor een juridische of administratieve procedure in verband met het betrokken initiatief. In dat geval moeten de organisatoren de steunbetuigingen uiterlijk 1 week na de definitieve uitspraak in de procedure vernietigen.

Contactgegevens van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle en certificering van steunbetuigingen.

Contactgegevens van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.