Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Il-protezzjoni tad-dejta

Kif tiġi protetta d-dejta tal-firmatarji?

Matul il-proċedura kollha, il-partijiet involuti għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ dwar il-protezzjoni tad-dejta personali skont id-Direttiva 95/46/EC. Dan ifisser b'mod partikolari li qabel il-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, l-organizzaturi għandhom jinnotifikaw lill-awtorità(jiet) tal-protezzjoni tad-dejta fl-istat(i) membru/i fejn se tiġi pproċessata d-dejta.

Barra minn hekk, ir-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini jinkludi dispożizzjonijiet iktar speċifiċi dwar il-protezzjoni tad-dejta.

L-organizzaturi għandhom:

Bl-istess mod, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom:

* Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jistgħu jinżammu wara dawn il-limiti jekk ikun meħtieġ minħabba proċeduri legali jew amministrattivi relatati mal-inizjattiva. F'dan il-każ, l-organizzaturi għandhom jeqirdu d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u l-kopji kollha mhux iktar tard minn ġimgħa wara l-konklużjoni ta' dawn il-proċeduri permezz ta' deċiżjoni finali.