Navigation path

Kezdőlap Kapcsolat Honlaptérkép

A polgári kezdeményezésről

Kezdeményezés keresése

Kezdeményezés szervezése

További információk

  • RSS
Adatvédelem

Mi biztosítja az aláírók adatainak védelmét?

A személyes adatoknak a polgári kezdeményezésről szóló rendelettel (211/2011/EU rendelet) összefüggő feldolgozása során a polgári kezdeményezések szervezői és az érvényes támogató nyilatkozatok számának ellenőrzéséért és igazolásáért felelős hatóságok adatkezelőnek minősülnek, és meg kell felelniük az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) előírásainak, valamint a rendelet nyomán elfogadott tagállami rendelkezéseknek.

2018. május 25-én az általános adatvédelmi rendelet által előírt egységes szabályozás lépett a korábban alkalmazandó 95/46/EK irányelv és annak előírásait a tagállami jogrendszerekbe átültető nemzeti rendelkezések helyébe.

A polgári kezdeményezésről szóló rendelet ezen túlmenően további konkrét rendelkezéseket is tartalmaz az adatvédelemről.

A szervezők kötelezettségei:

A tagállami hatóságok kötelezettségei hasonlóképpen:

* A támogató nyilatkozatok és azok másolatai az említett időtartamokon túl is megőrizhetők, amennyiben a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi vagy közigazgatási eljárásokhoz erre szükség van. Ebbem az esetben a szervezőknek legkésőbb az említett eljárások jogerős határozattal való lezárását követő 1 héten belül meg kell semmisíteniük valamennyi támogató nyilatkozatot és azok másolatait.

A támogató nyilatkozatok ellenőrzéséért és igazolásáért felelős nemzeti hatóságok elérhetőségei itt találhatók.

A nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók.