Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Tietosuoja

Kuinka allekirjoittajien henkilötiedot suojataan?

Kun kansalaisaloiteasetusta (asetus (EU) N:o 211/2011) sovellettaessa käsitellään henkilötietoja, kansalaisaloitteiden järjestäjät ja kansalliset viranomaiset, joilla on valtuudet tarkistaa tuenilmaukset ja antaa todistus pätevien tuenilmausten määrästä, katsotaan ”rekisterinpitäjiksi”. Näiden osapuolten on noudatettava yleistä tietosuoja-asetusta (asetus (EU) 2016/679) ja sen nojalla annettuja kansallisia säännöksiä.

Yleinen tietosuoja-asetus, joka tuli voimaan 25.5.2018, sisältää yhteiset, kaikissa EU-maissa sovellettavat tietosuojasäännöt. Asetus korvasi direktiivin 95/46/EY ja siihen perustuvat kansalliset henkilötietojen suojaa koskevat säännökset.

Tietosuojavaatimuksista on säädetty tarkemmin kansalaisaloiteasetuksessa.

Järjestäjien on:

Kansalliset viranomaiset puolestaan:

* Tuenilmauksia voidaan säilyttää pidempään, jos tämä on tarpeen aloitteeseen liittyvien oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. Tässä tapauksessa järjestäjien on tuhottava kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset viimeistään viikon kuluttua siitä päivästä, jona näissä menettelyissä on tehty lopullinen päätös.

Tuenilmausten määrän ja oikeellisuuden vahvistavat kansalliset viranomaiset.

Kansalliset tietosuojaviranomaiset.