Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Tietosuoja

Kuinka allekirjoittajien henkilötiedot suojataan?

Kaikkien osapuolten on menettelyn kaikissa vaiheissa noudatettava direktiivin 95/46/EY mukaista voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tämä koskee erityisesti järjestäjiä, joiden on joissakin tapauksissa ennen tuenilmausten keräämistä ilmoitettava hankkeesta tietosuojaviranomaisille jäsenvaltio(i)ssa, jo(i)ssa tiedot on määrä käsitellä.

Tietosuojavaatimuksista on säädetty tarkemmin kansalaisaloiteasetuksessa.

Järjestäjien on:

Kansalliset viranomaiset puolestaan:

* Tuenilmauksia voidaan säilyttää pidempään, jos tämä on tarpeen aloitteeseen liittyvien oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. Tässä tapauksessa järjestäjien on tuhottava kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset viimeistään viikon kuluttua siitä päivästä, jona näissä menettelyissä on tehty lopullinen päätös.