Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Isikuandmete kaitse

Kuidas kaitstakse allakirjutanute andmeid?

Kogu menetluse vältel peavad kõik osapooled järgima isikuandmete kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktide sätteid tulenevalt direktiivist 95/46/EÜ. See tähendab eelkõige seda, et enne toetusavalduste kogumist peavad korraldajad teavitama andmekaitseasutust/-asutusi liikmesriigis/liikmesriikides, kus hakatakse andmeid töötlema.

Lisaks sellele sisaldab kodanikualgatust käsitlev määrus konkreetseid sätteid andmekaitse kohta.

Korraldajad peavad:

Riiklikud asutused peavad:

* Toetusavaldusi võib säilitada nendest ajapiirangutest kauem, kui see on vajalik kodanikualgatusega seotud kohtu- või haldusmenetluseks. Sellisel juhul peavad korraldajad hävitama kõik toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt üks nädal pärast nimetatud menetluste lõpliku otsuse kuupäeva.