Navigation path

Αρχική σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Βρείτε μια πρωτοβουλία

Διοργάνωση πρωτοβουλίας

Άλλες πληροφορίες

  • RSS
Προστασία δεδομένων

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011), οι διοργανωτές των πρωτοβουλιών πολιτών και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης θεωρούνται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και οφείλουν να τηρούν τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679) καθώς και τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού.

Στις 25 Μαΐου 2018, η μέχρι τότε ισχύουσα οδηγία 95/46/ΕΚ και η προκύπτουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων αντικαταστάθηκαν από μια ενιαία δέσμη κανόνων οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Οι διοργανωτές πρέπει:

Ομοίως οι εθνικές αρχές πρέπει:

* Δηλώσεις υποστήριξης είναι δυνατό να φυλάσσονται και μετά το χρονικό αυτό διάστημα εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη διεκπεραίωση νομικών ή διοικητικών διαδικασιών σχετικά με την πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές πρέπει να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο μια εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τη λήψη τελικής απόφασης.

Εδώ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επαλήθευση και την πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης.

Εδώ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων.