Navigation path

Αρχική σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Βρείτε μια πρωτοβουλία

Διοργάνωση πρωτοβουλίας

Άλλες πληροφορίες

  • RSS
Προστασία δεδομένων

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα των υπογραφόντων

Καθ' όλη τη διαδικασία, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία που απορρέει από την οδηγία 95/46/EΕ, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, πριν από τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, ίσως ζητηθεί από τους διοργανωτές να ενημερώσουν τις αρχές προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη όπου θα γίνει η επεξεργασία δεδομένων.

Επιπλέον, ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Οι διοργανωτές πρέπει:

Ομοίως οι εθνικές αρχές πρέπει:

* Δηλώσεις υποστήριξης είναι δυνατό να φυλάσσονται και μετά το χρονικό αυτό διάστημα εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη διεκπεραίωση νομικών ή διοικητικών διαδικασιών σχετικά με την πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές πρέπει να καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο μια εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τη λήψη τελικής απόφασης.