Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Databeskyttelse

Hvordan beskyttes data om underskriverne?

Under hele proceduren skal alle parter overholde gældende lovgivning om databeskyttelse ifølge direktiv 95/46/EF. Inden initiativtagerne indsamler støttetilkendegivelserne, skal de bl.a. underrette databeskyttelsesmyndighederne i det eller de EU-lande, hvor oplysningerne vil blive behandlet.

Forordningen om borgerinitiativer indeholder desuden yderligere bestemmelser om databeskyttelse.

Initiativtagerne skal:

De nationale myndigheder skal:

* Støttetilkendegivelser kan opbevares ud over disse frister, hvis det er nødvendigt af hensyn til administrative eller retlige procedurer vedrørende initiativet. I så fald skal initiativtagere destruere alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest en uge efter, at de nævnte procedurer er afsluttet med en endelig afgørelse.