Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Databeskyttelse

Hvordan beskyttes data om underskriverne?

Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med forordningen om det europæiske borgerinitiativ (forordning (EU) nr. 211/2011) betragtes initiativtagerne og de nationale myndigheder med ansvar for kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser som registeransvarlige og skal dermed overholder den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) og de nationale bestemmelser vedtaget som følge heraf.

Den 25. maj 2018 blev det tidligere gældende direktiv 95/46/EC og de deraf følgende nationale bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger erstattet af det fælles regelsæt i den generelle forordning om databeskyttelse, som gælder i alle medlemslandene.

Forordningen om borgerinitiativer indeholder desuden yderligere bestemmelser om databeskyttelse.

Initiativtagerne skal:

De nationale myndigheder skal:

* Støttetilkendegivelser kan opbevares ud over disse frister, hvis det er nødvendigt af hensyn til administrative eller retlige procedurer vedrørende initiativet. I så fald skal initiativtagere destruere alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest en uge efter, at de nævnte procedurer er afsluttet med en endelig afgørelse.

Du kan finde kontaktoplysninger på de nationale myndigheder med ansvar for at kontrollere og attestere støttetilkendegivelser her.

Du kan finde kontaktoplysninger på de nationale databeskyttelsesmyndigheder her.