Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Ochrana údajů

Jak jsou ochráněny osobní údaje signatářů?

Během celého postupu musí všechny zainteresované strany dodržovat platné právní předpisy o ochraně údajů vycházející ze směrnice 95/46/ES. Zejména před zahájením sběru prohlášení o podpoře budou muset v některých případech uvědomit orgány pro ochranu osobních údajů v těch členských státech, ve kterých budou údaje zpracovávány.

Podrobnější pravidla týkající se ochrany osobních údajů uvádí nařízení o občanské iniciativě.

Organizátoři musí:

Vnitrostátní orgány musí:

* Prohlášení o podpoře mohou být uchovávána i po vypršení těchto lhůt v případech, kdy je to nutné pro účely právních nebo správních řízení souvisejících s iniciativou. Organizátoři musí v každém případě skartovat veškerá prohlášení o podpoře a jejich kopie nejpozději týden po té, co byla výše uvedená řízení uzavřena vydáním konečného rozhodnutí.