Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Ochrana údajů

Jak jsou ochráněny osobní údaje signatářů?

Při zpracovávání osobních údajů v kontextu nařízení o občanské iniciativě (nařízení (EU) č. 211/2011) jsou organizátoři občanské iniciativy a vnitrostátní orgány příslušné pro ověření a potvrzení počtu platných prohlášení o podpoře považováni za správce údajů a musí dodržovat podmínky stanovené obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) a vnitrostátními předpisy přijatými podle tohoto nařízení.

Dne 25. května 2018 byla směrnice 95/46/ES a související vnitrostátní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů nahrazena jednotným souborem pravidel stanoveným v obecném nařízení o ochraně údajů, které se vztahuje na všechny členské státy.

Podrobnější pravidla týkající se ochrany osobních údajů uvádí nařízení o občanské iniciativě.

Organizátoři musí:

Vnitrostátní orgány musí:

* Prohlášení o podpoře mohou být uchovávána i po vypršení těchto lhůt v případech, kdy je to nutné pro účely právních nebo správních řízení souvisejících s iniciativou. Organizátoři musí v každém případě skartovat veškerá prohlášení o podpoře a jejich kopie nejpozději týden po té, co byla výše uvedená řízení uzavřena vydáním konečného rozhodnutí.

Kontaktní údaje vnitrostátních orgánů odpovědných za ověření a potvrzení prohlášení o podpoře najdete zde.

Kontaktní údaje vnitrostátních orgánů odpovědných za ochranu údajů najdete zde.