Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Ali je vaša zamisel primerna za državljansko pobudo?

Preveriti morate, ali vaš predlog ustreza pogojem za državljansko pobudo, in sicer ali zadeva področje politike v pristojnosti EU, na katerem je Komisija pristojna za pripravo predloga pravnega akta.

Med informacijami, ki so potrebne za prijavo pobude, morate navesti določbe Pogodbe (člen ali širši sklic), za katere menite, da so relevantne za ukrep, ki ga predlagate.

  1. Preverite, ali se vaš predlog nanaša na enega ali več področij politike EU.

  2. Preberite ustrezne člene v Pogodbi in ugotovite, ali je Komisija pristojna za pripravo predloga pravnega akta na tem področju politike.

Komisija je pristojna za pripravo pravnega akta, kadar:

  1. Informacije:


Področje politike Členi Pogodbe (Pogodba o delovanju EU*, če ni drugače navedeno)
Boj proti goljufijam Člen 325
Carina Členi 30–33
Civilna zaščita Člen 196
Davčne določbe Členi 110–113
Ekonomska in monetarna politika Členi 119–144
Energija Člen 194
Humanitarna pomoč Člen 214
Industrija in podjetništvo Člen 173
Informacijska družba Členi 179–190
Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport Člena 165–166
Javno zdravje Člen 168
Kmetijstvo in ribištvo Členi 38–44
Konkurenca Členi 101–109
Kultura Člen 167
Nediskriminacija in državljanstvo Členi 18–25
Notranji trg in prosti pretok blaga Členi 26–29, 114 in 115
Območje svobode, varnosti in pravice
  • Politika glede mejne kontrole, azila in priseljevanja
  • Pravosodno sodelovanje
  • Policijsko sodelovanje
Členi 67–89
Okolje in podnebni ukrepi Členi 191–193
Promet Členi 90–100
Proračun Členi 310–324
Prosti pretok:
  • oseb
  • storitev
  • kapitala

Raziskave in inovacije Členi 179–190
Razvoj in sodelovanje Členi 208–213
Regionalna politika – ekonomska, socialna in teritorialna kohezija Členi 174–178 in 162–164
Širitev PEU* – člen 49
Člen 212
Turizem Člen 195
Varnost hrane Členi 43 in 168–169
Varstvo potrošnikov Člen 169
Zaposlovanje in socialne zadeve Členi 145–161
Zunanja trgovina Člena 206–207
Opomba: Seznam vsebuje številna splošna področja politike, navedena v pogodbah EU, vendar ni popoln. Popolnejše informacije so na voljo v besedilih pogodb.

* PDEU = Pogodba o delovanju Evropske unije
PEU = Pogodba o Evropski uniji

Zgornje besedilo je namenjeno morebitnim organizatorjem državljanskih pobud in Evropske komisije pravno ne zavezuje. Besedilo ne zajema vseh informacij in ne predstavlja uradnega tolmačenja besedila Pogodb.