Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Ideea dumneavoastră poate face obiectul unei iniţiative cetăţeneşti?

Pentru a vedea dacă propunerea dumneavoastră ar putea face obiectul unei iniţiative cetăţeneşti, trebuie să verificaţi dacă se referă la un domeniu politic în care UE este competentă să acţioneze şi dacă, în domeniul politic respectiv, Comisia poate prezenta o propunere de act juridic.

Printre informaţiile de care aveţi nevoie pentru înregistrarea iniţiativei, va trebui să precizaţi care sunt prevederile tratatului (articolul sau trimiteri mai generale) pe care le consideraţi relevante pentru acţiunea propusă.

  1. Verificaţi dacă ideea are legătură cu unul sau mai multe dintre domeniile de acţiune enumerate mai jos.

  2. Citiţi articolele corespunzătoare din Tratat pentru a vedea în ce măsură Comisia are competenţa de a prezenta o propunere de act juridic în domeniul politic care vă interesează.

Comisia poate propune un act juridic când:

  1. Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii:


Domeniu de acţiune Articole din Tratat (TFUE*, dacă nu se menţionează altă sursă)
Agricultură şi pescuit Articolele 38 – 44
Ajutor umanitar Articolul 214
Buget Articolele 310 – 324
Cercetare şi inovare Articolele 179 – 190
Combaterea discriminării şi cetăţenie Articolele 18 – 25
Comerţ exterior Articolele 206 – 207
Concurenţă Articolele 101 – 109
Cultură Articolul 167
Dezvoltare şi cooperare Articolele 208 – 213
Educaţie, formare, tineret şi sport Articolele 165 – 166
Energie Articolul 194
Extindere TUE* – Articolul 49
Articolul 212
Impozitare Articolele 110 – 113
Industrie şi întreprinderi Articolul 173
Justiţie, libertate şi securitate
  • Controale la frontieră, azil, imigraţie
  • Cooperare judiciară
  • Cooperare poliţienească
Articolele 67 – 89
Libera circulaţie
  • Persoane
  • Servicii
  • Capitaluri

Lupta împotriva fraudei Articolul 325
Mediu şi combaterea schimbărilor climatice Articolele 191 – 193
Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale Articolele 145 – 161
Piaţa internă şi libera circulaţie a mărfurilor Articolele 26 – 29, 114, 115
Politică regională – Coeziunea economică, socială şi teritorială Articolele 174 – 178, articolele 162 – 164
Politici economice şi monetare Articolele 119 – 144
Protecţia consumatorului Articolul 169
Protecţie civilă Articolul 196
Sănătate publică Articolul 168
Siguranţă alimentară Articolele 43, 168 – 169
Societatea informaţională Articolele 179 – 190
Transport Articolele 90 – 100
Turism Articolul 195
Vamă Articolele 30 – 33
NB: Lista cuprinde domeniile majore de acţiune prevăzute de tratatele UE, nefiind exhaustivă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi textul integral al Tratatelor.

* TFUE = Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
TUE = Tratatul privind Uniunea Europeană

Textul de mai sus are scopul de a-i ajuta pe organizatorii potenţiali ai iniţiativelor cetăţeneşti. El nu angajează responsabilitatea juridică a Comisiei Europene. De asemenea, nu este exhaustiv şi nu constituie o interpretare oficială a textului tratatelor.