Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Komt uw idee in aanmerking voor een burgerinitiatief?

Om erachter te komen of uw voorstel geschikt is voor een burgerinitiatief moet u eerst nagaan of het betrekking heeft op een beleidsgebied waarvoor de EU bevoegd is en waarvoor de Europese Commissie ook de bevoegdheid heeft om een wetsvoorstel in te dienen.

Bij de registratie van uw burgerinitiatief moet u onder meer vermelden welke verdragsbepaling(en) (artikel of bredere referentie) volgens u relevant zijn voor de door u voorgestelde maatregel.

  1. Ga na of uw initiatief onder een of meer van de onderstaande beleidsterreinen valt.

  2. Ga aan de hand van de overeenkomstige artikelen van het EU-verdrag na of de Europese Commissie bevoegd is om een wetsvoorstel op dat beleidsterrein in te dienen.

De Commissie heeft deze bevoegdheid als:

  1. Als u meer wilt weten:


Beleidsterrein Verdragsartikelen (VWEU, tenzij anders aangegeven)
Begroting Artikelen 310-324
Belastingen Artikelen 110-113
Buitenlandse handel Artikelen 206-207
Civiele bescherming Artikel 196
Consumentenbescherming Artikel 169
Cultuur Artikel 167
Discriminatiebestrijding en burgerschap Artikelen 18-25
Douane Artikelen 30-33
Economisch en monetair beleid Artikelen 119-144
Energie Artikel 194
Fraudebestrijding Artikel 325
Humanitaire hulp Artikel 214
Industrie en ondernemingen Artikel 173
Informatiemaatschappij Artikelen 179-190
Interne markt en vrij verkeer van goederen Artikelen 26-29, 114 en 115
Justitie, vrijheid en veiligheid
  • Grenscontrole, asielbeleid en immigratie
  • Justitiële samenwerking
  • Politiële samenwerking
Artikelen 67-89
Landbouw en visserij Artikelen 38-44
Mededinging Artikelen 101-109
Milieu en klimaatbescherming Artikelen 191-193
Onderwijs, opleiding, jeugd en sport Artikelen 165-166
Onderzoek en innovatie Artikelen 179-190
Ontwikkeling en samenwerking Artikelen 208-213
Regionaal beleid – Economische, sociale en territoriale samenhang Artikelen 174-178 en 162-164
Toerisme Artikel 195
Uitbreiding van de EU VEU*, artikel 49
Artikel 212
Vervoer Artikelen 90-100
Voedselveiligheid Artikelen 43 en 168 – 169
Volksgezondheid Artikel 168
Vrij verkeer van:
  • personen
  • Diensten
  • Kapitaal

Werkgelegenheid en sociale zaken Artikelen 145-161
Let op: In deze lijst staan alleen de in de EU-verdragen genoemde algemene beleidsterreinen. Ze is dus niet per se volledig. Raadpleeg de volledige tekst van de EU-verdragen voor nadere informatie.

* VWEU = Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
VEU = Verdrag betreffende de Europese Unie

Bovenstaande tekst dient uitsluitend ter informatie van de organisatoren van een burgerinitiatief. Deze tekst mag niet worden gezien als een voor de Europese Commissie wettelijk bindende, volledige en/of officiële weergave van de inhoud van de Europese verdragen.