Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
L-idea tiegħek tista' tkun tajba għal inizjattiva taċ-ċittadini?

Biex ikollok idea jekk il-proposta tiegħek tistax tkun suġġett ta' inizjattiva taċ-ċittadini, jeħtieġlek tiċċekkja jekk tikkonċernax qasam ta' politika fejn l-UE għandha l-kompetenza u jekk il-Kummissjoni għandhiex is-setgħa li tissottometti proposta għal att legali f'dan il-qasam.

Fost l-informazzjoni meħtieġa biex tirreġistra l-inizjattiva tiegħek, trid tindika d-dispożizzjoni(jiet) tat-Trattat (l-artikolu jew referenza) li tqis rilevanti għall-azzjoni li qed tipproponi.

  1. Iċċekkja jekk l-idea tiegħek hix relatata ma' qasam politiku f'din il-lista hawn taħt

  2. Aqra l-artikoli tat-Trattat korrispondenti biex tara jekk il-Kummissjoni għandhiex is-setgħa tissottometti proposta għal att legali f'dak il-qasam ta' politika

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tipproponi att legali meta:

  1. Għal aktar informazzjoni:


Qasam ta' politika Artikoli tat-Trattat (TFUE*, ħlief jekk ikun provdut xort'oħra)
Il-baġit Artikoli 310 – 324
Il-dwana Artikoli 30 – 33
Il-ġlieda kontra l-frodi Artikolu 325
Il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà
  • Il-politiki dwar il-kontrolli mal-fruntieri, il-kenn u l-immigrazzjoni
  • Il-kooperazzjoni ġudizzjali
  • Il-kooperazzjoni tal-pulizija
Artikoli 67 – 89
Il-kompetizzjoni Artikoli 101 – 109
Il-kultura Artikolu 167
Il-kummerċ estern Artikoli 206 – 207
Il-moviment liberu:
  • persuni
  • servizzi
  • kapital

Il-politiki ekonomiċi u monetarji Artikoli 119 – 144
Il-poltiika reġjonali - il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali Artikoli 174 – 178, Artikoli 162 – 164
Il-protezzjoni ċivili Artikolu 196
Il-protezzjoni tal-konsumatur Artikolu 169
In-non-diskriminazzjoni u ċ-ċittadinanza Artikoli 18 – 25
Ir-riċerka u l-innovazzjoni Artikoli 179 – 190
Is-saħħa pubblika Artikolu 168
Is-sigurtà tal-ikel Artikoli 43, 168 – 169
Is-soċjetà tal-informazzjoni Artikoli 179 – 190
Is-suq intern u l-moviment liberu tal-prodotti Artikoli 26 – 29, 114, 115
It-tassazzjoni Artikoli 110 – 113
It-tkabbir TUE* – Artikolu 49
Artikolu 212
It-trasport Artikoli 90 – 100
It-turiżmu Artikolu 195
L-agrikoltura u s-sajd Artikoli 38 – 44
L-ambjent u l-azzjoni dwar il-klima Artikoli 191 – 193
L-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport Artikoli 165 – 166
L-enerġija Artikolu 194
L-għajnuna umanitarja Artikolu 214
L-impjieg u l-affarijiet soċjali Artikoli 145 – 161
L-industrija u l-intrapriża Artikolu 173
L-iżvilupp u l-kooperazzjoni Artikoli 208 – 213
NB: Din il-lista tkopri l-oqsma ta' politika wesgħin stipulati fit-Trattati tal-UE u mhix lista eżawrjenti. Jekk jogħġobkom ikkonsultaw it-test sħiħ tat-Trattati għal iktar informazzjoni.

* TFUE = Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
TUE = Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

It-test hawn fuq hu intiż bħala gwida għall-organizzaturi tal-inizjattivi taċ-ċittadini. Ma jorbotx legalment lill-Kummissjoni Ewropea. Ma jiddikjarax li hi informazzjoni eżawrjenti u ma jirrappreżentax interpretazzjoni uffiċjali tat-test tat-Trattati.