Navigation path

Kezdőlap Kapcsolat Honlaptérkép

A polgári kezdeményezésről

Kezdeményezés keresése

Kezdeményezés szervezése

További információk

  • RSS
Javaslata alapján indítható-e polgári kezdeményezés?

Ahhoz, hogy megítélhesse, javaslata alapján indítható-e polgári kezdeményezés, ellenőriznie kell, hogy a javaslat az Unió hatáskörébe tartozó szakpolitikai területhez kapcsolódik-e, valamint azt, hogy az érintett szakpolitikai területen a Bizottság hatáskörébe tartozik-e a jogalkotási javaslatok előterjesztése.

A kezdeményezése nyilvántartásba vételéhez a többi között meg kell adnia azt, hogy a Szerződés rendelkezése(i) (cikkek vagy általánosabb hivatkozás) közül melyek azok, amelyek Ön szerint összefüggnek a javasolt intézkedéssel.

  1. Ellenőrizze, hogy az Ön elképzelése kapcsolódik-e az alábbi listán szereplő szakpolitikai területek közül legalább egyhez.

  2. Olvassa el a Szerződés vonatkozó cikkeit, hogy meg tudja ítélni: az érintett szakpolitikai területen a Bizottság hatáskörébe tartozik-e a jogalkotási javaslatok előterjesztése.

A Bizottság hatáskörébe tartozik a jogalkotási javaslatok előterjesztése, ha:

  1. Ha további információkra van szüksége:


Szakpolitikai terület A Szerződések cikkei (az Európai Unió működéséről szóló szerződés* cikkei, ha másként nincs jelölve)
Adózás 110–113. cikk
A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság 18–25. cikk
Belső piac és az áruk szabad áramlása 26–29., 114. és 115. cikk
Bővítés EUSZ* - 49. cikk
212. cikk
Csalás elleni küzdelem 325. cikk
Élelmiszerbiztonság 43. és 168–169. cikk
Energiaügy 194. cikk
Fejlesztés és együttműködés 208–213. cikk
Foglalkoztatási és szociális ügyek 145–161. cikk
Fogyasztóvédelem 169. cikk
Gazdasági és monetáris ügyek 119–144. cikk
Humanitárius segítségnyújtás 214. cikk
Idegenforgalom 195. cikk
Információs társadalom 179–190. cikk
Ipar- és vállalkozáspolitika 173. cikk
Jogérvényesülés, szabadság és biztonság
  • A határok ellenőrzésével, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos politikák
  • Igazságügyi együttműködés
  • Rendőrségi együttműködés
67–89. cikk
Költségvetés 310–324. cikk
Környezetvédelem és éghajlat-politika 191–193. cikk
Közegészségügy 168. cikk
Közlekedés 90–100. cikk
Kultúra 167. cikk
Kutatás és innováció 179–190. cikk
Külkereskedelem 206–207. cikk
Mezőgazdaság és halászat 38–44. cikk
Oktatás, szakképzés, ifjúság és sport, 165–166. cikk
Polgári védelem 196. cikk
Regionális politika – gazdasági, társadalmi és területi kohézió 174–178., 162–164. cikk
Szabad mozgás:
  • Személyek
  • Szolgáltatások
  • Tőke

Vámügyek 30–33. cikk
Versenypolitika 101–109. cikk
Megjegyzés: E lista csak az uniós szerződésekben meghatározott tág szakpolitikai területeket tartalmazza, és nem törekszik teljességre. Bővebben a Szerződések teljes szövegéből tájékozódhat.

* EUMSZ = az Európai Unió működéséről szóló szerződés (Római Szerződés)
EUSZ = az Európai Unióról szóló szerződés (Maastrichti Szerződés)

A fenti szöveg a polgári kezdeményezések potenciális szervezői számára szolgál útmutatóul, és jogilag nem kötelező erejű az Európai Bizottságra nézve. Nem törekszik a teljességre, és nem jelenti a Szerződések szövegének hivatalos értelmezését.