Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Může být váš návrh předmětem občanské iniciativy?

Chcete-li si ověřit, zda může být váš návrh předmětem občanské iniciativy, je třeba vědět, zda patří do některé z oblastí politiky EU a zda má Evropská komise v této oblasti pravomoc předkládat návrhy právních aktů.

K registraci iniciativy budete muset kromě jiného uvést ta ustanovení Smluv (konkrétní článek nebo širší odkaz), která považujete pro navrhovanou iniciativu za relevantní.

  1. Ověřte si, zda váš návrh spadá do některé z níže uvedených politických oblastí EU.

  2. Projděte si příslušné články Smlouvy a přesvědčte se, zda je v pravomoci Evropské komise předkládat v této politické oblasti návrhy právních aktů.

Komise smí navrhnout právní akt tehdy, pokud:

  1. Další informace:


Politická oblast články Smluv (SFEU*, pokud není uvedeno jinak)
Bezpečnost potravin články 43, 168–169
Boj proti podvodům článek 325
Cestovní ruch článek 195
Civilní ochrana článek 196
Cla články 30–33
Daně články 110–113
Doprava články 90–100
Energetika článek 194
Hospodářská a měnová politika články 119–144
Hospodářská soutěž články 101–109
Humanitární pomoc článek 214
Informační společnost články 179–190
Kultura článek 167
Občanství Unie a zákaz diskriminace články 18–25
Ochrana spotřebitele článek 169
Ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu články 191–193
Průmysl a podnikání článek 173
Regionální politika – hospodářská, sociální a územní soudržnost články 174–178, články 162–164
Rozpočet články 310–324
Rozšiřování EU SEU: článek 49
článek 212
Rozvoj a spolupráce články 208–213
Spravedlnost, svoboda a bezpečnost
  • Politiky týkající se hraničních kontrol, azylu a imigrace
  • Soudní spolupráce
  • Policejní spolupráce
články 67–89
Svoboda pohybu:
  • osob
  • služeb
  • kapitálu

Veřejné zdraví článek 168
Vnější obchod články 206–207
Vnitřní trh a volný pohyb zboží články 26–29, 114, 115
Výzkum a inovace články 179–190
Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport články 165–166
Zaměstnanost a sociální záležitosti články 145–161
Zemědělství a rybolov články 38–44
Důležité: Tento seznam je souhrnem nejširších oblastí politiky EU a není nutně vyčerpávající. Podrobnější informace najdete v plném znění Smluv.

* SFEU = Smlouva o fungování Evropské unie
SEU = Smlouva o Evropské unii

Výše uvedený text má sloužit jako návod pro organizátory občanských iniciativ. Pro Evropskou komisi není právně závazný. Neposkytuje vyčerpávající informace a nepředstavuje oficiální interpretaci textu Smluv.