Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Basfakta

Vad är EU:s medborgarinitiativ?

Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst 7 av de 28 EU-länderna. Ett minsta antal underskrifter krävs i vart och ett av dessa sju länder.

Vilka regler och förfaranden som gäller framgår av en EU-förordning som Europaparlamentet och ministerrådet antog i februari 2011.

Vilka förslag kan bli medborgarinitiativ?

Ett medborgarinitiativ måste gälla ett politikområde där kommissionen har befogenhet att föreslå lagar, t.ex. miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa.

Vem kan organisera ett medborgarinitiativ och hur gör man?

För att kunna föreslå ett medborgarinitiativ måste man bilda en medborgarkommitté med minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika medlemsländer.

Kommittémedlemmarna måste dessutom ha uppnått rösträttsålder* för Europaparlamentsval (18 år i alla länder utom Österrike där rösträttsåldern är 16 år).

Organisationer kan inte lägga fram medborgarinitiativ. Men de kan förstås stödja initiativ, om det görs med full insyn.

Medborgarkommittén måste registrera sitt initiativ på den här webbplatsen innan den kan börja samla in underskrifter (stödförklaringar). Efter att registreringen har bekräftats har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter.

* Det är åldern som räknas. Man behöver inte vara registrerad i en röstlängd.

Vem kan stödja ett medborgarinitiativ och hur gör man?

Alla EU-medborgare som har uppnått rösträttsålder* för Europaparlamentsval (18 år i alla länder utom Österrike där rösträttsåldern är 16 år) kan skriva på ett medborgarinitiativ.

Om du vill stödja ett initiativ ska du fylla i ett särskilt stödförklaringsformulär som du får från organisatörerna, på papper eller på nätet. Du kan inte skriva på ett initiativ via den här webbplatsen.

* Det är åldern som räknas. Man behöver inte vara registrerad i en röstlängd.

Vad händer när ett medborgarinitiativ har fått en miljon underskrifter?

Kommissionen kommer att noga gå igenom och pröva initiativet. Inom tre månader efter att initiativet har skickats in händer följande:

Svaret ges i form av ett meddelande från kommissionen som offentliggörs på alla officiella EU-språk.

Kommissionen är inte skyldig att föreslå någon ny lag på grund av ett medborgarinitiativ. Om kommissionen beslutar att föreslå en rättsakt inleds det vanliga lagstiftningsförfarandet: kommissionen lägger fram sitt förslag för de lagstiftande institutionerna (i regel Europaparlamentet och rådet eller i vissa fall bara rådet). Om de antar förslaget blir det en gällande lag.