Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Basfakta

Vad är EU:s medborgarinitiativ?

Medborgarinitiativet är ett verktyg för deltagardemokrati som låter medborgarna föreslå konkreta lagändringar på områden där EU-kommissionen har befogenhet att föreslå lagstiftning, t.ex. miljö, jordbruk, energi, transport och handel.

Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan personer från olika länder driva en gemensam hjärtefråga och påverka beslutsfattandet i EU.

För att föreslå ett initiativ måste ni vara en grupp av sju EU-medborgare som bor i minst sju olika medlemsländer och har uppnått rösträttsålder. När ett initiativ har fått minst en miljon underskrifter, varav ett visst minimiantal i minst sju länder, måste kommissionen ta ställning till om den ska vidta åtgärder eller inte.

Vilka regler och förfaranden som gäller framgår av en EU-förordning som Europaparlamentet och ministerrådet antog i februari 2011.

Vilka förslag kan bli medborgarinitiativ?

Ett medborgarinitiativ måste gälla ett politikområde där kommissionen har befogenhet att föreslå lagar, t.ex. miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa.

Vem kan organisera ett medborgarinitiativ och hur gör man?

För att kunna föreslå ett medborgarinitiativ måste man bilda en medborgarkommitté med minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika medlemsländer.

Kommittémedlemmarna måste dessutom ha uppnått rösträttsålder* för Europaparlamentsval (18 år i alla länder utom Österrike där rösträttsåldern är 16 år).

Organisationer kan inte lägga fram medborgarinitiativ. Men de kan förstås stödja initiativ, om det görs med full insyn.

Medborgarkommittén måste registrera sitt initiativ på den här webbplatsen innan den kan börja samla in underskrifter. Efter att registreringen har bekräftats har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter.

* Det är åldern som räknas. Man behöver inte vara registrerad i en röstlängd.

Vem kan stödja ett medborgarinitiativ och hur gör man?

Alla EU-medborgare som har uppnått rösträttsålder* för Europaparlamentsval (18 år i alla länder utom Österrike där rösträttsåldern är 16 år) kan skriva på ett medborgarinitiativ.

Om du vill stödja ett initiativ ska du fylla i ett särskilt stödförklaringsformulär som du får från organisatörerna, på papper eller på nätet. Du kan inte skriva på ett initiativ via den här webbplatsen.

* Det är åldern som räknas. Man behöver inte vara registrerad i en röstlängd.

Vad händer när ett medborgarinitiativ har fått en miljon underskrifter?

Kommissionen kommer att noga gå igenom och pröva initiativet. Inom tre månader efter att initiativet har skickats in händer följande:

Svaret ges i form av ett meddelande från kommissionen som offentliggörs på alla officiella EU-språk.

Kommissionen är inte skyldig att föreslå någon ny lag på grund av ett medborgarinitiativ. Om kommissionen beslutar att föreslå en rättsakt inleds det vanliga lagstiftningsförfarandet: kommissionen lägger fram sitt förslag för de lagstiftande institutionerna (i regel Europaparlamentet och rådet eller i vissa fall bara rådet). Om de antar förslaget blir det en gällande lag.